Maturzyści z Garbolewskiego nie muszą liczyć tylko na siebie

Maturzyści w ZS CKP nie tylko są przygotowywani przez swoich nauczycieli do egzaminów maturalnych, ale otrzymują także wsparcie w wyborze kierunku dalszego kształcenia. Odbywa się ono na trzech płaszczyznach. Klasy maturalne uczestniczą w spotkaniach z przedstawicielami uczelni na terenie szkoły, udają się na Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY do Warszawy i spotykają z pracownikami firm, które współpracują ze szkołą, by poznać ich oferty pracy.

8 marca nasi, za moment już, absolwenci uczestniczyli w Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym PERSPEKTYWY, podczas którego mieli okazję zobaczyć prezentacje ofert krajowych uczelni akademickich, a także wziąć udział w spotkaniach poświęconych studiom za granicą – w Niemczech, w USA, w Anglii, na Ukrainie, w Australii… Mogli nawiązać bezpośredni kontakt z przedstawicielami uczelni zagranicznych, uzyskać informacje o warunkach studiowania za granicą, o oferowanych programach i możliwościach podjęcia legalnej pracy i ewentualnego połączenia jej z nauką.

26 i 27 marca uczniowie klas technikum i Szkoły Branżowej wzięli udział w zajęciach z przedstawicielami firm MFO i LOT AMS, którzy zachęcali do podjęcia pracy właśnie w tych przedsiębiorstwach i przedstawili możliwości rozwoju ścieżki kariery zawodowej.

1 kwietnia maturzyści uczestniczyli w spotkaniu z nauczycielem akademickim filii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Doktor Małgorzata Brych-Dobrowolska przedstawiła ofertę Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Opowiedziała o wyposażeniu uczelni, programach nauczania, systemie przeliczania wyników maturalnych na punkty oraz udogodnieniach socjalnych oferowanych studentom. Było to już kolejne spotkanie prezentujące kolejną uczelnię. Z całą pewnością, dzięki takim osobistym kontaktom z przedstawicielami uczelni, nasi uczniowie mogą nie tylko uzyskać przydatne informacje o kierunkach studiów, ale też porównać oferty wielu uczelni i wybrać najlepszą dla siebie.

tekst – M. Sz.

zdjęcia – Szkolne Koło Fotograficzne

.