Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

0
62

Szkoły z powiatów sochaczewskiego i żyrardowskiego oraz subregionów płockiego i ciechanowskiego otrzymają od samorządu Mazowsza dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia zajęć online. W sumie w projekcie bierze udział 236 mazowieckich szkół. Beneficjenci podpisali umowę z samorządem Mazowsza reprezentowanym przez marszałka Adama Struzika i wicemarszałka Wiesława Raboszuka. Wśród gmin, które podpisały porozumienie w sprawie przystąpienia do programu jest również gmina Nowa Sucha.

Dzięki środkom z UE do szkół trafi niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji sprzęt i oprogramowanie. Będą to stanowiska komputerowe, tablice multimedialne, monitory interaktywne, tablice dotykowe, laptopy, tablety, moduły i programy edukacyjne, drukarki, projektory oraz urządzenia wielofunkcyjne. Nauczyciele wezmą udział w szkoleniach i instruktażach z prowadzenia nauki w formie zdalnej. Uczniowie, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami, otrzymają urządzenia mobilne (laptopy/tablety) oraz dostęp do Internetu. Wsparciem zostaną objęci uczniowie nieposiadający w domu możliwości technicznych do uczestnictwa w zdalnych zajęciach lekcyjnych.

Całkowita wartość projektu to 35 mln zł, z czego około 25,8 mln zł zostanie przeznaczonych na wyposażenie szkół i placówek oświaty w sprzęt TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) do prowadzenia zajęć edukacyjnych, 5,2 mln zł trafi na wyposażenie szkół i placówek w pakiety oprogramowania, a 680 tys. zł na szkolenia dla około 800 nauczycieli oraz 2000 uczniów.