MAZOWIECKIE BARWY WOLONTARIATU – NAGRODY PRZYZNANE

0
24

Mazowsze pełne jest ludzi z ogromną empatią, wrażliwych i działających na rzecz innych. Część z nich mogliśmy poznać jako laureatów konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu.

Organizowany przez urząd marszałkowski konkurs miał spośród zgłaszanych osób wyłonić zwycięzców – wolontariuszy, grup wolontariackie, a także całe rodziny zaangażowane w sprawy potrzebujących. Ich kandydatury mogli zgłaszać: organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe i samorządowe, a także podmioty, które realizują program wolontariatu prawniczego czy też osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy. W sumie wpłynęło 69 kandydatur, spośród których jury przyznało dwa pierwsze miejsca oraz drugie i trzecie miejsce, a także trzy wyróżnienia.

Konkurs organizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

 

LAUREACI

I miejsce: Maria Wytrykowska (Wołomin) – koordynatorka Młodzieżowego Klubu Wolontariatu „Na Przekór” działającego wcześniej przy wołomińskim gimnazjum, a obecnie przy liceum. Od 30 lat pracuje w szkole jako pedagog. Uważa, że nie ma „trudnej” młodzieży, a kluczem do otwarcia młodych jest pomysł, który chwyci oraz osobiste zaangażowanie pomysłodawcy. Jej pomysł na wolontariat chwycił 17 lat temu i od tamtej pory w klubie, co roku działa 100 stałych wolontariuszy, czyli co czwarty uczeń szkoły. Swoją codzienną pracą udowadniają – na przekór obiegowym opiniom o młodzieży, że jest w niej wielki potencjał do pomagania innym.

I miejsce: Klub Ośmiu – Młodzieżowy Wolontariat (Gąbin, pow. płocki) – działa w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie od 2003 r.. Grupa Młodzieży szkolnej w wieku 16-19 lat aktywnie działa w swoim środowisku lokalnym i pomaga potrzebującym. Klub liczy ponad 20 osób – uczniów liceum, technikum oraz szkoły zawodowej. We wrześniu wspólnie z opiekunami ustalają plan pracy, który realizują przez cały rok. Pola aktywności są różne w zależności od potrzeb dostrzeganych przez klubowiczów. Praca w wolontariacie nie pozostawia miejsca na nudę, daje możliwość robienia czegoś ważnego i wartościowego.

II miejsce: Emilia Minkowska (Warszawa) – wolontariuszka Fundacji Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym – Emilia jest w fundacji od początku istnienia projektu Avalon Extreme, który promuje sporty ekstremalne osób z niepełnosprawnościami i ma na celu przełamanie stereotypów w ich postrzeganiu. Emilia motywuje ludzi do pokonywania własnych ograniczeń, stawiając przed nimi nowe wyzwania. Rozpoczęła od rugby na wózkach, ale pomaga także przy innych dyscyplinach takich jak crossfit. Nie przegapi też żadnego z organizowanych przez fundację eventów. Zawsze chętna do pomocy i zaangażowana na 150 proc.

III miejsce: Martyna, Weronika i Arkadiusz Reszczyńscy (Sochaczew) – Mama i dwójka jej dzieci są wolontariuszami pracującymi na rzecz lokalnego społeczeństwa. Martyna jako doświadczony, czynny zawodowo pedagog pomaga podczas opieki nad dziećmi z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Weronika podjęła się wolontariatu w Caritasie – Domu Kapłana Seniora. Od kilku lat jest wolontariuszką w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, pomaga w zajęciach Pogotowia Lekcyjnego. Arkadiusz rozpoczął swoją pracę wolontariacką w Domu Kapłana Seniora w wieku 11 lat. Teraz również pomaga dzieciom w nauce oraz w organizacji imprez sportowych. Wszyscy są w rodzinie „Szlachetnej Paczki”. Są ciepło postrzegani przez innych wolontariuszy oraz osoby, którym pomagają. Do każdego zadania podchodzą odpowiedzialnie.

 

WYRÓŻNIENIA

Wyróżnienie: Szkolny Klub Wolontariatu „Jeden Drugiemu” przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu – działa od ponad dwudziestu lat. Ma na koncie setki inicjatyw. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi placówkami niosącymi pomoc potrzebującym, władzami miasta. Wolontariuszy cechuje ogromne poczucie odpowiedzialności i sprawiedliwości. Są to osoby niezwykle ciepłe, uczynne, życzliwe, uczciwe i taktowne. Nigdy nie pozostają obojętni na troski uczniów, koleżanek, każdego spotkanego człowieka. Ich mottem jest myśl Janusza Korczaka: „Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym to ja działał i kochał. Moim obowiązkiem jest troszczyć się o świat, o człowieka”.

Wyróżnienie: Wolontariusze Płockiego Wolontariatu – pracujący w Kapitalnym Sklepie. Kapitalny Sklep nie istniałby, gdyby nie wolontariusze. Tylko dzięki ich codziennej pracy możliwe są przedsięwzięcia, które z początku mogły wydawać się nierealne. Kapitalny Sklep powstał w kwietniu 2018 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Wolontariuszy „Kapitał Ludzki”. Prowadzi sprzedaż podarowanych przez płocczan przedmiotów: odzieży, zabawek, książek, dekoracji itp. Cieszy się zainteresowaniem kupujących, którzy wydając w nim kolejne złotówki, przyczyniają się do pomocy potrzebującym. W lipcu 2019 r. stowarzyszenie przeznaczyło zgromadzone środki na zakup mieszkania dla wychowanka domu dziecka.

Wyróżnienie: Wolontariusze warszawskiego oddziału Fundacji Mam Marzenie – ich głównym zadaniem jest realizowanie marzeń dzieciaków cierpiących na choroby bezpośrednio zagrażające ich życiu. O swoich podopiecznych mówią „Marzyciele”. To, co robią, pozwala dzieciom zapomnieć o chorobie i daje siłę do dalszej walki. Trzeba być bardzo silnym, by wejść na oddział onkologii i nie uronić łzy, a wręcz dać z siebie wszystko, by na bladych twarzyczkach pojawił się uśmiech.

Marta Milewska

Rzeczniczka Prasowa

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego