Meldunek z 4 września – dotyczy kolektora w oczyszczalni ścieków

0
19

Dotyczy: działań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie w związku z awarią kolektora w oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie – meldunek z dnia 4.09.2019 r. z godz. 10.00.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie w związku z awarią kolektora w oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie informuje, że zdarzenie to nie stanowi zagrożenia dla wody w wodociągach publicznych zaopatrujących mieszkańców gmin Brochów, Młodzieszyn i Iłów w wodę przeznaczoną do spożycia.

Z informacji otrzymanych od Wójtów Gmin powiatu sochaczewskiego przekazanych w dniu 04.09.2019 r., godz. 8.00 Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu
w Sochaczewie wynika, że:

  1. Tereny wzdłuż Wisły są na bieżąco monitorowane, mieszkańcy są informowani
    o zaleceniach dotyczących powstrzymania się od rekreacji oraz korzystania z wody pochodzącej z rzeki Wisły do celów gospodarskich.
  2. W gminie Iłów na odcinku rzeki Wisły zaobserwowano plamy i ciemne smugi
    w wodzie.

W pozostałych gminach tj. Brochów, Iłów sytuacja nie uległa zmianie.