Miasto chce zainwestować ponad 31 mln zł

0
68

20 grudnia radni miasta zdecydują, czy uchwalić na przyszły rok budżet miasta w kształcie zaproponowanym przez burmistrza. Tego dnia odbędzie się jedna z najważniejszych sesji w roku, czyli budżetowa, przesądzająca o być, albo nie być, wielu inwestycji – i tych już prowadzonych i dopiero planowanych.

Zgodnie z przepisami, do 15 listopada burmistrz miał obowiązek złożyć w biurze rady miejskiej plan dochodów i wydatków miasta na kolejny rok. Tak się stało. Na dwa tygodnie przed sesją z projektem budżetu muszą zapoznać się radni, by potem w komisjach i klubach omówić jego główne założenia, najważniejsze inwestycje, tempo ich realizacji i sposób finansowania. Prace w komisjach trwają. Sesja budżetowa odbędzie się 20 grudnia, a początek obrad wyznaczono na godzinę 9.00.

Oto wykaz inwestycji 2020 roku:

 • 11.809.212 zł – Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie, tj. budowa amfiteatru i widowni na podzamczu
 • 7.748.316 zł – Sochaczewski Eko-bus, zakup trzech autobusów elektrycznych dla ZKM
 • 4.653.691 zł – budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego na deszczówkę w Chodakowie, w ramach projektu „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sochaczewa”
 • 1.970.000 zł – przebudowa ul. 15 Sierpnia (etap I), odcinka między LO Chopina a ulicą Broniewskiego
 • 1.685.982 zł – wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Sochaczewie”
 • 859.800 zł – przebudowa stadionu przy ul. Warszawskiej 80
 • 600.000 zł – modernizacja obiektów sportowych przy ul. Chopina 101 (SBO)
 • 577.543 zł – dotacja dla powiatu na przebudowę ulicy Trojanowskiej (etap III).
 • 300.000 zł – przebudowa oświetlenia w ul. 15 Sierpnia (od Traugutta do Łuszczewskich) wraz z przebudową oświetlenia w ul. Pionierów
 • 265.592 zł – dotacja dla powiatu na przebudowę ulicy Głowackiego
 • 228.540 zł – dotacja dla powiatu na opracowanie projektu budowy nowego mostu na Bzurze w Sochaczewie
 • 150.000 zł – dotacja dla Sochaczewskiego Centrum Kultury na modernizację parkingu i chodników przy SCK, ul. 15 Sierpnia 83 (SBO)
 • 125.000 zł – budowa parkingu i chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 6 (SBO)
 • 100.000 zł – opracowanie projektu przebudowy Al. 600-lecia w Sochaczewie, odcinka od torów kolejki wąskotorowej do ul. Staszica
 • 100.000 zł – budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2
 • 85.000 zł – wykup gruntów pod drogi
 • 80.000 zł – modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 1”
 • 48.000 zł – zakup defibrylatorów AED ratujących życie (SBO)
 • 35.000 zł – zakup urządzenia szyfrującego UTM”
 • 20.000 zł – dotacja dla rodzinnych ogrodów działkowych na zadania służące ich rozwojowi
 • 16.000 zł – zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb stołówki Szkoły Podstawowej Nr 2”