Misiowy Wolontariat

0
43

 „Misiowy Wolontariat” to moduł, w którym Mały Miś uczy dzieci wrażliwości społecznej, pomagania innym i odpowiedzialności za otaczający świat. Pokazuje nam również, że codzienność przedszkolaka to świat zasad, przestrzegania norm, podejmowania decyzji i dokonywania wyborów. Wszystko przez dobrą zabawę z pluszowym przyjacielem.

Misiowy Wolontariat to różnorodne, aktywne działanie na rzecz potrzebujących, które będą prowadzone od stycznia do czerwca 2020 roku w klasie „0” i „III” oraz w całej szkole. Bezinteresowna pomoc jest wartością bezcenną uśmiech jest najlepszym podziękowaniem i największą nagrodą za wykonaną pracę. Miś zachęca rodziców i dzieci, by wspólnie zrobili coś dobrego dla lokalnej społeczności lub włączyli się do działań ogólnopolskich- WOŚP, zbiórka nowych książek dla oddziału dziecięcego wybranego szpitala, zbiórka pieniędzy na schronisko zwierząt w Płocku oraz zbiórka plastikowych nakrętek zorganizowana wspólnie z pracownikami Banku Spółdzielczego w Młodzieszynie.

Realizacja modułu sprzyja kształceniu u dzieci kompetencji kluczowych, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego.

.