Młodzieszyn. Kolejna modernizacja drogi gminnej

0
177

Gmina Młodzieszyn dokonała kolejnej modernizacji drogi gminnej polegającej na przebudowie drogi gminnej położonej na dz. ew. nr 393 w miejscowości Juliopol. Inwestycja została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020.

Przebudowana ulica to droga gminna, stanowiąca jeden z trzech ciągów komunikacyjnych będących połączeniem miejscowości Juliopol i Młodzieszyn. Droga została objęta przebudową na odcinku 1020 m  –  od skrzyżowania z ul. Chodakowską w kierunku południowo-wschodnim, do skrzyżowania z drogą gminną nr 380304W, będącą głównym ciągiem komunikacyjnym miejscowości Juliopol. W zakres inwestycji wchodzi wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni o nawierzchni utwardzonej o szerokości 3,3 m wraz z budową poboczy utwardzonych. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy gminy Młodzieszyn otrzymali nie tyko drogę łączącą miejscowości ale też dojazd do cmentarza i możliwość parkowania pojazdów wzdłuż drogi. Całkowita wartość  inwestycji wyniosła 466 623 ,87 zł z tego dofinansowanie 197 856,00 zł.