Młodzieszyn. Kolejne prace naprawcze dróg gminnych

0
20

W bieżącym tygodniu pracami naprawczymi  zostały objęte drogi gminne o nawierzchni gruntowej w miejscowościach Witkowice, Helenów, Marysin, Kamion, Młodzieszynek i  Stare Budy.

Prace polegają na profilowaniu nawierzchni dróg przy pomocy równiarki drogowej oraz częściowym uzupełnieniom pospółką drogową, tłuczniem, materiałami przeznaczonymi do uzupełnień ubytków w drogach. Następnie na  zagęszczeniu nawierzchni przy pomocy walca drogowego.

Naprawa dróg gruntowych poprzez profilowania i zagęszczenie, polepszy komfort podczas przemieszczania się po drogach gminnych.

.