Młodzieszyn – kontrowersje wokół wynagrodzenia wójta

0
302

22 grudnia odbyła się kolejna, III sesja Rady Gminy Młodzieszyn. Widać było, że nowi radni i nowa wójt zaczynają coraz lepiej ze sobą współpracować. Tym razem obrady miały miejsce w sali niedawno oddanego do użytku Gminnego Ośrodka Kultury.

Przed sesją radni zapoznali się z uchwałami, które w trakcie obrad miały zostać przegłosowane. Większość opinii komisji była zbieżna i pozytywna. Dzięki temu dość szybko uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015 – 2024. Szybki finał znalazło także budżet na rok 2015 i zmiany w budżecie za 2014 rok.

Stosunkowo największe kontrowersje wzbudziła uchwała mająca dotyczyć wynagrodzeń wójt i radnych. Komisje proponowały wynagrodzenie wójta w wysokości od 7020 zł do 10920 zł. brutto. Najpierw głosowano wynagrodzenie mające wynosić: 5000 zł pensji podstawowej + 1900 zł dodatku funkcyjnego + 30% dodatku specjalnego (te sumy najczęściej pojawiały się w propozycjach komisji). Radni głosowali następująco: 11 głosów za, 1 przeciw (Wiesław Samson) i 1 wstrzymujący się. Ponieważ tego dnia udział w obradach brało 13 radnych, głosowanie innych propozycji straciło sens i tym samym radni zdecydowali, że Monika Pietrzyk-Połubińska będzie co miesiąc odbierać wynagrodzenie w wysokości 8970 zł brutto.

W kolejnym głosowaniu radni ustalili, ze ich wynagrodzenie za obecność w trakcie obrad wyniesie tak, jak to było dotychczas, 170 zł. Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Zimniak otrzyma uposażenie w wysokości 1200 zł miesięcznie.

Następnym punktem przegłosowanym, tym razem jednogłośnie, było wprowadzenie kosmetycznych zmian w statutach sołectw.

Na zakończenie obrad radni powołali Komisję Statutową, w skład której weszli: Joanna Zimniak, Filip Kopka, Katarzyna Żakowska i Sławomir Makowski.

Po zakończeniu obrad radni i wójt złożyli sobie tradycyjne życzenia świąteczne i pożegnali odchodzący rok przy wigilijnym stole.

 

Piotr Gadziński