Młodzieszyn. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację Gminnego Programu szczepień ochronnych 65+

0
19

Zgodnie z zarządzeniem wójta gminy Młodzieszyn z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na świadczenie usługi szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób w wieku 65+ z terenu gminy Młodzieszyn w 2020 r. w ramach „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. „Grypa 65+” na lata 2018-2022 ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizację w 2020 roku gminnego programu polityki zdrowotnej Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 65+ z terenu gminy Młodzieszyn w 2020 r. w ramach „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. „Grypa 65+” na lata 2018-2022.

PROJEKT UMOWY

FORMULARZ OFERTY