Młodzieszyn. OSP Budy Stare otrzymała grant na zakup sprzętu

0
62

7 października spotkaliśmy się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Budach Starych by uroczyście odebrać czek na kwotę 5 000 złotych przyznany Ochotniczej Straży Pożarnej Budy Stare w ramach programu „ORLEN dla Strażaków”.

Fundacja “ORLEN – Dar Serca” wraz z jej fundatorem spółką PKN ORLEN od 20 lat organizuje Program „ORLEN dla Strażaków”. W tym roku po raz kolejny przekazała środki finansowe na zakup sprzętu dla Zawodowych i Ochotniczych jednostek Straż Pożarnych. Wśród grantobiorców programu znalazła się jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Budach Starych.

Zanim jednak przyznano środki, jednostka musiała spełnić szereg wymogów formalnych dzięki którym mogła zakwalifikować się do grona szczęśliwców.

W tym roku złożono łącznie ponad 2200 wniosków przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z całej Polski. Po analizie zgłoszeń wyłoniono 249 jednostek, które otrzymały darowiznę a OSP Budy Stare było jedną z nich.

Na uroczystym wręczeniu grantu obecni byli: poseł na Sejm RP Maciej Małecki, przedstawiciele grupy ORLEN, wójt gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk oraz sekretarz Gminy Młodzieszyn Anna Sobieraj, przedstawiciele zarządu OSP Budy Stare: prezes OSP Mariusz Kornacki, naczelnik OSP Marcin Kornacki, sekretarz OSP Anna Winnicka, skarbnik OSP Teresa Kornacka a także druhowie Tomasz Winnicki – gospodarz i Mirosława Żakowska – członek Zarządu.

Jesteśmy wdzięczni Fundacji za wyróżnienie i przyznanie dofinansowania. Szczególne podziękowania kierujemy do posła na Sejm RP Macieja Małeckiego za wykazaną inicjatywę i wsparcie.

Kwota zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem grantu i umożliwi doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt potrzebny do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

.