Młodzieszyn. Podsumowanie szkoleń w ramach programu „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego”

0
22

Od 24 lutego do 30 czerwca Gmina Młodzieszyn realizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn. „Cyfrowy Obywatel gminy Młodzieszyn” – w ramach projektu „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!” – w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, zgodnie z umową nr 1/UG/PC/COWM/2020 z dnia 24 lutego 2020 roku zawartą z Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw z siedzibą ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin.

W szkoleniach wzięły udział 144 osoby. W związku z trwającym stanem epidemii związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 oraz koniecznością wprowadzenia szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zmianie uległa forma szkoleń ze stacjonarnych na on-line. Uczestnicy mieli możliwość poprawy lub nabycia kompetencji cyfrowych, z kilku wybranych modułów szkoleniowych tj. „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową/blog” w tym umiejętności korzystania z internetu, w szczególności z e-usług.

Dofinansowanie projektu z UE w kwocie 80.640 PLN, oprócz szkoleń, obejmowało również zakup sprzętu informatycznego. Dzięki temu, Szkoła Podstawowa w Janowie została doposażona w 12 komputerów przenośnych z oprzyrządowaniem, sprzęt biurowy w postaci drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego.

Dzięki staraniom wójt Moniki Pietrzyk, udało się pozyskać dofinansowanie, dzięki któremu mieszkańcy skorzystali z bezpłatnych szkoleń z kompetencji cyfrowych. Mamy nadzieję, że szkolenia spełniły oczekiwania, a zdobyta wiedza i doświadczenie będzie służyć przede wszystkim przy korzystaniu z różnego rodzaju e-usług publicznych i ułatwiać posługiwanie się wszelkimi nowinkami technologicznymi oraz internetem. Z kolei od września uczniowie Szkoły Podstawowej w Janowie będą mogli pracować na nowoczesnych komputerach, co znacząco pomoże im w zdobywaniu szerokiej wiedzy i wykształcenia.

.