Młodzieszyn. Rozpoczęto prace związane z utrzymaniem kanału Mistrzewickiego

0
26

9 grudnia 2020 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, rozpoczęło prace związane z utrzymaniem kanału Mistrzewickiego.

Wykonywane prace pozwolą na prawidłową regulację i drożność w/w kanału, aby spełniał swoje funkcje w zakresie odbioru wód opadowo-roztopowych z terenów przyległych.

Jak już wcześniej informowaliśmy, prace związane z prawidłowym utrzymaniem kanału Mistrzewickiego udało się zrealizować dzięki podjętym działaniom w tej sprawie przez Gminę Młodzieszyn oraz Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie.

– Jesteśmy bardzo wdzięczni i dziękujemy za przychylność Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie oddział w Łowiczu i oddział w Sochaczewie za szybko podjęte działania w tym zakresie, które są bardzo ważne dla naszych mieszkańców. – dodaje wójt gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk.

.