Młodzieszyn. Rozpoczęto przebudowę drogi gminnej w miejscowości Radziwiłka

0
24

Rozpoczęła się przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radziwiłka, położonej na działce numer ewidencyjny 182/2. W ramach prac zostanie położona nawierzchnia asfaltowa na odcinku 654 m, która usprawni mieszkańcom dojazd do swoich posesji i pól uprawnych. Przebudowa tej drogi cieszy nas bardzo ze względu na to, że polega na położeniu nawierzchni asfaltowej na drodze, która do tej pory była drogą gruntową.

Na powyższą inwestycję Gmina Młodzieszyn pozyskała dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radziwiłka w gm. Młodzieszyn” w wysokości 120 000 zł w ramach zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, tzw. FOGR.

Użytkowników drogi prosimy o  zachowanie szczególnej ostrożności!

„Cieszę się z rozpoczętej przebudowy drogi gminnej w Radziwiłce, która do tej pory była drogą gruntową. Realizacja inwestycji drogowych to przede wszystkim większy komfort, nowoczesność i bezpieczeństwo dla ich użytkowników i mieszkańców.”

.