Młodzieszyn. Spotkanie w sprawie rosnących opłat za gospodarowanie odpadami

0
48

7 grudnia 2020 r. na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Młodzieszyn odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy Eneris – dyrektorem operacyjnym Dariuszem Tkaczykiem.

W trakcie tego spotkania wójt gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk oraz radni gminy Młodzieszyn wyrazili swoje zaniepokojenie rosnącą ilością odpadów odbieranych przez firmę Eneris. W ostatnich miesiącach zauważono skokowy wzrost ilości odbieranych odpadów od mieszkańców naszej gminy. Ten wzrost ilości odpadów ma realny wpływ na wysokość stawki za ich odbiór, dlatego zgromadzeni w Komisji przedstawiciele samorządu, zadawali pytania mające na celu wyjaśnienie tendencji wzrostowej opłaty za śmieci oraz opracowania strategii zapobiegania takim sytuacjom w przyszłości.

Przedstawiciel firmy Eneris wyczerpująco wyjaśnił przyczyny wzrostu cen w polskich gminach, która jest spowodowana trudną sytuacją na krajowym rynku. Wójt gminy Młodzieszyn wraz z radnymi będą na bieżąco monitorować sytuację gospodarki odpadami w celu uniknięcia niekorzystnych skutków dla mieszkańców gminy Młodzieszyn.

.