Młodzieszyn. Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu. Zimowe utrzymanie dróg

0
11

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

W związku z planowanym złożeniem wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie z zakresu Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu prosimy o przekazanie do Urzędu Gminy w Młodzieszynie informacji z nieruchomości na terenie Gminy Młodzieszyn, których właściciele byliby zainteresowani usunięciem  materiałów zabierających azbest na załączonym druku deklaracji.

Gmina Młodzieszyn będzie starała się pozyskać dotację na realizację tego zadania i tylko w przypadku pozyskania środków działanie to zostanie podjęte.

W przypadku pozyskania środków w formie dotacji pokrywane będą tylko koszty związane z usunięciem eternitu. Gmina nie będzie pokrywać kosztów związanych z wymianą pokrycia dachowego. Deklaracje prosimy składać do dnia 29 stycznia 2016 roku. Złożone po tym terminie będą uwzględnione przy następnym wniosku o dofinansowanie.

DEKLARACJA DO POBRANIA

deklaracja_azbest

 

 

Zimowe utrzymanie dróg

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Młodzieszyn w sezonie 2016

W ramach zimowego utrzymania dróg za organizację i koordynację utrzymania ciągów komunikacyjnych w stopniu zależnym od zaistniałych warunków atmosferycznych oraz posiadanego zaplecza technicznego (sprzętowo-materiałowego), na terenie gminy odpowiedzialni są:

 1. za drogi krajowe – droga krajowa nr 50 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Rejon w Ożarowie Maz. ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki
  tel. 22 722 32 79
 2. za drogi wojewódzkie – droga nr 575 oraz 577, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Drogowy Gostynin-Płock RD 1
  tel. (24) 235 25 43; (24) 235 77 94
 3. za drogi powiatowe – droga Kamion-Witkowice-Sochaczew 3813W, Iłów-Budy Ił.-Młodzieszyn-Mistrzewice 3838W, Kamion-Witkowice-Sochaczew 3813W, Młodzieszyn-Helenka-Żuków 3815W, Ruszki-Rybno 3819W, Stefanów-Witkowice 3814W, Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie, ul. Gwardyjska 10, 96-500 Sochaczew
  tel. 46 862 25 68
 4. za drogi gminne – Urząd Gminy Młodzieszyn, Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych, Planowania Przestrzennego, Funduszy Zewnętrznych i Ochrony Środowiska
  tel. 46 864-17-61

Przypominamy mieszkańcom gminy, że Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1399) art. 5 ust.1, pkt. 4 nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek utrzymania czystości i porządku przez: uprzątniecie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

 

http://mlodzieszyn.pl/