Młodzieszyn. Wiadomości z gminy

0
24

Wellasbestdach-233-3354_IMG-765x510

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Młodzieszyn w 2016 roku

Informujemy, że Gmina Młodzieszyn otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Młodzieszyn w 2016 roku”. Otrzymana wysokość dotacji to 17 612,00 zł co stanowi 85 % kosztów zadania. W ramach tego działania od mieszkańców, którzy wcześniej złożyli wnioski, zostanie odebrane łącznie ponad 24 tony eternitu. Zadanie zostanie wykonane najpóźniej do końca września bieżącego roku.

 

 

Plac zabaw Mistrzewice

Drodzy Państwo, pragniemy poinformować Naszych mieszkańców o funkcjonowaniu i zaprosić do korzystania z placu zabaw zlokalizowanego przy Świetlicy Wiejskiej w Mistrzewicach. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mistrzewice w 2015 r. zostały zakupione i zamontowane elementy placu zabaw w postaci: bujaka sprężynowego, zjeżdżalni oraz podwójnej huśtawki. W bieżącym roku 2016 Gmina Młodzieszyn z własnych środków finansowych wykonała prace pozwalające na użytkowanie placu zabaw, przeniesiono słup energetyczny oraz obniżono studnię rewizyjną instalacji kanalizacyjnej, celem zapewnienia bezpieczeństwa osobom odwiedzającym i korzystającym z placu zabaw.

Serdecznie zapraszamy naszych najmłodszych mieszkańców.