Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie

0
29

Wójt gminy Rybno Damian Jaworski informuje, iż rozpoczęły się prace związane z modernizacją oczyszczalni ścieków w Rybnie. Przebudowie ulegnie zadaszenie części budynku technicznego. 

Do 12 grudnia  ma zakończyć się przebudowa części zadaszenia budynku oczyszczalni ścieków. Jest to zadanie, które wykonywane jest w ramach zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie”, a jego koszt to 39 975,00 zł.

Stacja ta stanowi ważny punkt dla mieszkańców. Jej działanie musi sprawne, a zapewnienie jej dobrej eksploatacji oraz należytego funkcjonowania musi ulegać ciągłemu nadzorowi. Wójt gminy, informuje, iż stacja uzdatniania wody oraz oczyszczalnia ścieków będzie modernizowana na bieżąco.

Przebudowa budynku technicznego oczyszczalni ścieków w Rybnie to jednak nie koniec działań związanych z tą infrastrukturą. Gmina Rybno złożyła wniosek do Urzędu Województwa Mazowieckiego, dotyczący modernizacji i budowy infrastruktury wodno-ściekowej. Jeśli rozstanie on rozpatrzony pozytywnie zostanie rozbudowana Stacja Uzdatniania Wody w Nowej Wsi. Zadanie to pozwoli na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej 27 gospodarstw znajdujących się przy ulicy Wyszogrodzkiej. Dodatkowo zostanie przebudowana sieć wodociągowa przy ulicy Towarowej oraz Parkowej.

.