Modernizacja pracowni informatycznej w Garbolewskim

Modernizacja pracowni informatycznej w Garbolewskim w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”

Jednym z zawodów,  których naukę oferuje technikum w ZS CKP, jest technik informatyk. W trosce o najwyższą jakość kształcenia dyrektor Julia Jakubowska stara się, by pracownie, w których odbywają się zajęcia były nowoczesne i dobrze wyposażone. Stąd powstał pomysł, żeby ubiegać się o pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Nowoczesny sprzęt podstawą kształcenia w zawodzie technik informatyk”. Przedsięwzięcie  jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”. O pozyskanie środków z programu, oprócz Garbolewskiego, starała się jeszcze jedna szkoła z naszego powiatu. Ze względu na to, że ZS CKP jest ośrodkiem egzaminacyjnym i kształci uczniów w zawodzie technik informatyk, organ prowadzący zdecydował o udzieleniu wsparcia i wkładu własnego przekraczającego 30% wartości zadania właśnie tej szkole. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony 29 kwietnia 2019 roku przez Urszulę Opasiak – dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji .

10 września 2019 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” w ZSCKP. Kwota pomocy wyniosła 47 500 zł.

24 października 2019 roku Powiat Sochaczewski, reprezentowany przez Jolantę Gontę – starostę sochaczewskiego i Tadeusza Głuchowskiego – wicestarostę, podpisał umowę z Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”.

Termin realizacji projektu „Nowoczesny sprzęt podstawą kształcenia w zawodzie technik informatyk” został wyznaczony do 31 grudnia 2019 roku. Za  pozyskane środki zostało zakupionych 17 zestawów komputerowych, projektor cyfrowy, ekran projekcyjny elektryczny, tablica multimedialna z projektorem krótkoogniskowym, laptop dla nauczyciela, drukarka ze skanerem i rolety zaciemniające okna. Obecnie sprzęt jest rozstawiany i uruchamiany przez uczniów z klas informatycznych przy wsparciu nauczycieli.

Dzięki pozyskaniu funduszy z programu ZS CKP został doposażony w profesjonalny, nowoczesny sprzęt komputerowy, który będzie wykorzystywany nie tylko na zajęciach lekcyjnych, ale także podczas zdawania kwalifikacji zawodowych w technikum. Inwestycja z pewnością umożliwi większe wykorzystanie potencjału informatycznego uczniów i  przyczyni się do poprawy komfortu kształcenia w zawodzie technik informatyk.

Tekst: M. SZ.

Zdjęcia: Szkolne Koło Fotograficzne

.