Moja ulubiona książka

0
32

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ,,Dom na szlaku’’ im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie zaprasza do udziału w 3. edycji międzypowiatowego konkursu plastycznego pt. „Moja ulubiona książka” na najciekawszą okładkę do książki. Prace konkursowe należy dostarczyć do MOW w Załuskowie do 22 lutego br. do godz. 15.00.

Konkurs polega na zaprojektowaniu okładki do swojej ulubionej książki. Jury, przy ocenie prac, weźmie pod uwagę zgodność jej wykonania z regulaminem. Znaczenie będzie miała kreatywność i oryginalność pomysłu. Premiowany będzie wkład pracy a także twórczy przekaz i estetyka wykonania. Do udziału w konkursie zaproszeni są uczniowie szkół podstawowych: klas IV-VIII oraz klasy gimnazjów. W konkursie biorą udział prace wykonane indywidualnie, które należy dostarczać w terminie do 22 lutego 2019 r. do godz. 15.00. do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego ,,Dom na szlaku’’ im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród, których fundatorem jest m.in. Starostwo Powiatowe w Sochaczewie oraz Powiatowy Zespół Edukacji, zaplanowano na koniec lutego br.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie www.powiatsochaczew.pl w zakładce Konkursy.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie