MOSiR wydzierżawi nieruchomości

0
54

 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia – MOSiR w Sochaczewie 

Zarządzenie nr 23/2019

z dnia 5.07.2019 r.

dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348 z 2019 r. poz. 270, 492) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, zarządza co następuje:

  1. Podaje do publicznej wiadomości następujący wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia dzierżawcy:
 

Przedmiot dzierżawy

 

Obręb ewidencyjny

nr działki

 

Powierzchnia przeznaczona do wydzierżawienia

2

 

Stawka czynszu

netto

(wyjściowa)

 

 

Czas trwania umowy

Część działki oraz pomieszczenia w budynku handlowym

ul. Pokoju 12

w Sochaczewie

(Targowisko Miejskie)

Sochaczew

Centrum

nr.: 774/2

138,23 m 2 14,50 zł do 3 lat
Część działki oraz pomieszczenia w budynku handlowym

ul. Pokoju 12 w Sochaczewie

(Targowisko Miejskie)

Sochaczew

Centrum

nr.: 774/2

197,38 m 2 22,50 zł do 3 lat

* szkic sytuacyjny dostępny jest w siedzibie MOSiR Sochaczew, ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew pok. 01/17 parter.

  1. Wydzierżawienie w drodze przetargu w/w nieruchomości nastąpi po upływie 21 dni, podczas których niniejsze Zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczone na stornie internetowej www.mosir.sochaczew.pl.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  3. Wykaz wywieszono, dnia 5.07.2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 23-2019.pdf