Muzyczna przeszłość chodakowskiego dworku

0
69

Niewiele osób wie, że w pozostającym w prywatnych rękach od niemal ćwierćwiecza dworze w Chodakowie bywał i koncertował nasz najznakomitszy kompozytor.

Dwór został wybudowany około 1820 roku jako ośrodek rozległego majątku ziemskiego sięgającego od Żelazowej Woli aż po miasto Sochaczew. Jego pierwszym właścicielem był niejaki Jan Ostrzewicz. Dworek łączył się z Żelazową Wolą szerokim traktem obsadzonym lipami, który wiódł aż do Warszawy. Jest on często nazywany „Traktem Królewskim”, ponieważ wędrował tędy książę Bolesław Krzywousty, książęta mazowieccy, a nawet część polskiego rycerstwa zmierzającego w 1410 roku na wojnę z Zakonem Krzyżackim. Tą drogą podróżował powozem sam Fryderyk Chopin. Jemu z kolei trakt zawdzięcza dumną nazwę „Chopinowski Szlak”.

Droga do Szafarni, w której Chopin spędzał kolejne lato w 1824 i 1825 r., wiodła z Warszawy gościńcem, m.in. przez Błonie, Sochaczew i Płock, a niemal każdy pobyt na wypoczynku w Żelazowej Woli wiązał się ze spacerami i wyjazdami do okolicznych miejscowości. Co ciekawe, przed swym wyjazdem z Polski, Chopin grał w dworze kilkakrotnie dla miejscowego ziemiaństwa. Dwór w Chodakowie był również związany z osobą matki Fryderyka Chopina. Justyna z Krzyżanowskich Chopinowa była spokrewniona z właścicielem posiadłości.

Na przełomie XIX i XX stulecia wzniesiona została część jednokondygnacyjna. Następnie dworek często zmieniał właścicieli, byli nimi kolejno: Lilpop i Staroruski, a po 1920 roku zakupił go Korc, który po sześciu latach odsprzedał majątek rozwijającej się Spółce Akcyjnej Zakładu Przemysłowego w Chodakowie, produkującej również dla wojska. Gospodarzem został wówczas jeden z właścicieli spółki, Krzyżanowski i gospodarował nim aż do 1939 roku. W 1928 roku rozbudował ówczesny dwór, dodając kolejny budynek, najprawdopodobniej do celów administracyjnych. Oba budynki połączono parterowym łącznikiem z wyjściem na zewnątrz. W czasie II Wojny Światowej był siedzibą części sztabu gen. von Bacha, uległ wtedy częściowej dewastacji. Przez kilkanaście lat po wojnie w dworze były mieszkania. W 1952 roku w budynku urządzono ośrodek zdrowia. Od 1996 roku obiekt jest rękach prywatnych.

Alicja Samsel i Konrad Szumiński
Na podstawie pracy
„Dwór w Chodakowie”