Na co idą te pieniądze

0
32

pieniądze

W grudniu sochaczewska rada zatwierdziła plan dochodów i wydatków miasta na 2016 rok. Głównymi źródłami dochodów miasta będą podatek dochodowy od osób fizycznych, zapewniający wpływy na poziomie 32 mln, oraz lokalny podatek od nieruchomości z 23 mln wpływu. Oświata i pomoc społeczna pochłonie 56 proc. budżetu.

W 2016 roku do kasy ratusza ma wpłynąć 116,4 mln zł, natomiast wydatki będą niższe o 2,1 mln i wyniosą 114,3 mln. Warto zauważyć, że mimo zawirowań w światowej gospodarce mających wpływ także na kondycję samorządów, sochaczewski budżet ma się dobrze. W latach 2012-2014 nasze dochody wzrosły z 97,4 mln do 115,7 mln złotych, czyli o niemal 19 procent. Dodatkowo w 2015 i 2016 roku burmistrz nie zaplanował żadnych kredytów, by w ciągu tych dwóch lat przeznaczyć łącznie 4 mln zł na spłatę starych zobowiązań i obniżenie wskaźnika zadłużenia miasta. Co więcej, w wieloletniej prognozie finansowej uchwalonej przez radnych zapisano, że w najbliższych co najmniej kilku latach ratusz nie będzie brał kredytów i pożyczek.

 

Patrząc na tak ogromne kwoty warto sprawdzić, na co idą te pieniądze, bo przecież to nasz, samorządowy budżet i każdy z nas dokłada się do niego na różne sposoby.

 

 • 46,5 mln zł – utrzymanie przedszkoli, zerówek, szkół podstawowych i gimnazjów; działalność stołówek, dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie nauczycieli, punkt metodyków, budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2, dotacje dla prywatnych placówek edukacyjnych.
 • 17,5 mln zł – zasiłki stałe, okresowe i pielęgnacyjne; dodatki mieszkaniowe, rehabilitacyjne i na rozpoczęcie roku szkolnego; dożywianie ubogich, pomoc w naturze, opieka nad niepełnosprawnymi, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, „becikowe”, piecza zastępcza, koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej, zapewnienie schronienia i noclegów dla osób bezdomnych.
 • 11,9 mln zł – Urząd Miejski, Rada Miasta, zadania zlecone przez wojewodę w tym sprawne działanie USC, promocja miasta (koncerty, imprezy, współpraca z miastami bliźniaczymi), dokończenie remontu parteru ratusza.
 • 9,6 mln zł – gospodarka odpadami produkowanymi w naszych domach, utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów, zakup kompostowników, unieszkodliwianie eternitu, oczyszczanie miasta, konserwacja kanalizacji deszczowej, utrzymanie zieleni, prowadzenie schroniska dla zwierząt, oświetlenie uliczne, utrzymanie ogródków jordanowskich, zabezpieczenie osuwiska przy ul. Traugutta, budowa deszczówki w ul. Kolejowej.
 • 6,9 mln zł – utrzymanie i remonty mieszkań komunalnych, rozbiórki budynków, adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe, fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych.
 • 6,8 mln zł – funkcjonowanie komunikacji miejskiej, utrzymanie i remonty dróg, remont części ul. Płockiej i mostu na Bzurze.
 • 4,1 mln zł – działalność Centrum Kultury, bibliotek, muzeum, opieka nad zabytkami, organizacja imprez kulturalnych, termomodernizacja budynku SCK przy ul. Chopina 101, rewitalizacja terenów nad Utratą w Chodakowie.
 • 3,5 mln zł – działalność basenu, lodowiska, hal i boisk sportowych, organizacja imprez sportowych, stypendia i nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe, dotacje dla klubów i UKS-ów, remont hali przy ul. Chopina, oświetlenie i nawodnienie boiska w Chodakowie, budowa plaży miejskiej z pomostem do cumowania kajaków przy przystani nad Bzurą.
 • 1,8 mln zł – bieżące działanie żłobka, kontynuacja projektów unijnych, koszty funkcjonowania Sochaczewskiej Karty Seniora, Karty Rodziny, Karty Mieszkańca, programów Sochaczew Weteranom i Sochaczew Honorowym Dawcom Krwi.
 • 1,65 mln zł – działalność świetlic szkolnych i przedszkolnych, stypendia burmistrza dla uzdolnionych uczniów, stypendia socjalne.
 • 926 tys. zł – opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, utrzymanie cmentarza miejskiego, opieka nad grobami na cmentarzach wojskowych.
 • 758 tys. zł – darmowe szczepienia dla seniorów i badania profilaktyczne mieszkańców, przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, wspieranie świetlic środowiskowych, wyjazdy szkoleniowo–wypoczynkowe w ramach akcji LATO, zajęcia sportowe, dotacje dla stowarzyszeń zajmujących się promocją zdrowia.
 • 373 tys. zł – obrona cywilna, bieżące funkcjonowanie monitoringu wizyjnego miasta.

 

Urząd Miasta Sochaczew