Na własność za 5 procent wartości?

0
47

Mieszkańcy Płocka, którzy zbudowali domy lub mają mieszkania znajdujące się na działkach skarbu państwa i dotychczas wnosili opłaty za ich wieczyste użytkowanie, mogą się stać właścicielami tych gruntów jedynie za 5 procent wartości. Na podobną ulgę czekają mieszkańcy Sochaczewa i jak wynika z zapewnień urzędu wojewódzkiego – doczekają się.  

Jak już informowaliśmy, z mocy ustawy 1 stycznia użytkowanie wieczyste gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe przestało istnieć. Sejm postanowił ostatecznie skończyć z wieczystym użytkowaniem terenów zabudowanych domami, kamienicami i blokami a pozostających we władaniu starostów i wojewodów, czyli administracji rządowej. Ustawowo określono, że zaświadczenie o nabyciu prawa własności można uzyskać po wniesieniu dwudziestu rocznych opłat, a jeśli ktoś zapłaci całą kwotę jednorazowo, może liczyć na atrakcyjne zniżki. Na gruntach skarbu państwa w całym kraju ta zniżka to 60 procent i ma obowiązywać do końca 2019 roku. Przez kolejne pięć lat ulga będzie malała o 10 procent. W 2020 roku wyniesie 50 procent, w 2021 spadnie do 40 procent i tak aż do zera.

Miasto poszło jeszcze dalej

Gdy ustawa weszła w życie burmistrz zaproponował radnym, aby bonifikata dla przekształcanych gruntów miejskich wynosiła aż 95 procent, a z tak wysokiej ulgi mogli skorzystać nie tylko mieszkańcy domów wielorodzinnych lecz także jednorodzinnych, czyli łącznie ok. 1600 osób. Pod koniec lutego rada miasta jednogłośnie wyraziła na to zgodę, uchwała weszła w życie. Ustalono, że z ulgi mogą skorzystać tylko rodziny nieposiadające zaległości podatkowych, w opłatach za wieczyste użytkowanie gruntów czy w innych opłatach lokalnych. Z portalu Sochaczew.pl można pobrać wzór wniosku o udzielenie bonifikaty oraz wzór oświadczenia, że rodzina zabiegająca o przejecie gruntu na własność nie ma żadnych zaległości wobec ratusza.

Wojewoda podnosi ulgę

Ponieważ podobnie jak Sochaczew postąpiło wiele innych samorządów i przyznało swym mieszkańcom ulgi znacznie wyższe niż ustawowe 60 procent, ministerstwo infrastruktury i rozwoju zapowiedziało, że administracja rządowa nie zostanie w tyle. 9 kwietnia wojewoda mazowiecki podpisał pierwsze tego typu zarządzenie decydując, że z podwyższonej do 95 procent ulgi skorzystają mieszkańcy Płocka. Ale jak czytamy w komunikacie prasowym urzędu wojewódzkiego, Zdzisław Sipiera będzie sukcesywnie wydawał kolejne zarządzenia dla tych miast i gmin, które uchwaliły ulgi wyższe niż ustawowe 60 proc. Sochaczew jest w ich gronie, zatem można się spodziewać, że wkrótce i działki skarbu państwa, leżące w naszych granicach administracyjnych, będzie można przejmować na własność za 5 procent ich rynkowej wartości.

 

PRZEKSZTAŁCENIE GRUNTÓW MIASTA – WZORY  

wzór oświadczenia o chęci skorzystania z bonifikaty

wzór oświadczenia treść uchwały o bonifikacie

uchwała o zasadach przyznawania bonifikaty