Nabór dzieci do zerówek i klas I

0
47

Dziś rozpoczyna się elektroniczny nabór do klas pierwszych szkół podstawowych dzieci urodzonych w 2011 roku (7-latki), których dotyczy obowiązek szkolny oraz dzieci z rocznika 2012 (6 latki) – warunkiem jest odbycie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub uzyskanie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej.

W dniach 1 marca – 6 kwietnia na stronie internetowejwww.sochaczew.podstawowe.vnabor.pl można wprowadzać dane osobowe dzieci – tylko do placówki obwodowej. 11 kwietnia zostaną opublikowane i ogłoszone listy dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Rekrutacja uzupełniająca będzie trwała od 21 maja do 6 czerwca – dla dzieci spoza obwodu szkoły (także dla dzieci wcześniej przyjętych do szkół obwodowych) i spoza terenu gminy – Miasto Sochaczew

W razie potrzeby dodatkowe informacje udzielane są w sekretariatach szkół.

 

HARMONOGRAM ELEKTRONICZNEGO NABORU DO KLAS „0” i „I” NA ROK SZKOLNY 2018/2019

1.03 – 4.04 – rejestracja i weryfikacja zgłoszeń dzieci z obwodu szkoły.
11.04 – wywieszenie listy dzieci zakwalifikowanych do placówki.
12.04 – 19.04 – potwierdzanie woli przez rodziców
25.04 – wywieszenie list przyjętych (dzieci obwodowych)
21.05 – 5.06 – rekrutacja uzupełniająca dla dzieci spoza obwodu szkoły i spoza terenu Gminy – Miasta Sochaczew.
Rodzice dziecka zapisanego do szkoły obwodowej, mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły podczas rekrutacji uzupełniającej.
11.06 – wywieszenie list dzieci zakwalifikowanych do placówki.
12.06 – 19.06 – potwierdzanie woli przez rodziców
25.06 – wywieszenie list dzieci przyjętych do placówki.