Nabór na stanowisko urzędnicze

0
91

STAROSTA SOCHACZEWSKI

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze informatyka w Wydziale Organizacyjnym w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew  

 

1. Wymagania niezbędne warunkujące dopuszczenie udziału w naborze:

  • wykształcenie wyższe lub średnie (preferowane o kierunku informatycznym),
  • minimum 4 letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata jako informatyk.

 2. Wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska:

  • obywatelstwo polskie albo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa, z którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów wspólnotowych przysługuje prawo do podjęcia pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i znajomość języka polskiego potwierdzona odpowiednim dokumentem określonym w przepisach o Służbie Cywilnej;
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • nieposzlakowana opinia;
  • niekaralność;
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

Pełna treść ogłoszenia w pdfie –OGŁOSZENIE