Nabór uzupełniający – Miejskie Przedszkole nr 6

0
12

Szanowni Państwo 

Rodzice/Opiekunowie 

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 6 im. Juliana Tuwima w Sochaczewie

informuje, iż w dniu 29.06.2020 r. została opublikowana informacja

dotycząca dzieci 3-letnich zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2020/2021.

 

Listy kandydatów zostały zamieszczone przy wejściu głównym

do przedszkola.

 

WAŻNA INFORMACJA:

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani

do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki

(wzór oświadczenia znajduje się w załączeniu)

w terminie do 2020-07-06 godz. 16:00

w formie skanu lub zdjęcia

na adres mailowy: przedszkolenr6.socho@wp.pl

lub

do urny znajdującej się przed wejściem do przedszkola

godz 8:00-16:00.

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie

jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

 

 Miejskie Przedszkole nr 6 im. Juliana Tuwima

Oświadczenie potwierdzajace przyjecie dziecka do placowki oświatowej.pdf