Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Młodzieszyn

0
57

5 czerwca 2017 roku (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  Młodzieszyn odbędzie Nadzwyczajna sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwał:

a. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu na realizacje zadania                   inwestycyjnego

b. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową .Gminy Młodzieszyn na lata 2017-2026

c. zmieniająca uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2017 rok.

d. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Młodzieszyn do projektu ,,Akademia Kluczowych     Kompetencji w Młodzieszynie”

5. Interpelacje i zapytania radnych
6. Wolne wnioski.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad