Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Młodzieszyn

0
20

W dniu 20 lipca 2015 r. o godz. 16.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Młodzieszynie odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Młodzieszynie.

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy.
  4. Podjęcie uchwał zmieniających:

a) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2015-2024

b) Uchwałę Budżetową gminy Młodzieszyn na rok 2015.

  1. Interpelacje i zapytania radnych.
  2. Wolne wnioski.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie obrad.