Nagrody i stypendia z okazji Dnia Edukacji

0
92

41275

33 nagrody, 74 stypendia, gratulacje dla odznaczonych medalami przez Prezydenta RP i Ministra Edukacji… W poniedziałek, 13 października, w kramnicach miejskich, odbędą się miejskie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Gala rozpocznie się o 17.00.

Na wstępie życzenia wszystkim pracownikom oświaty przekaże Piotr Osiecki, a chwilę później 33 spośród nich wręczy doroczne Nagrody Burmistrza przyznawane za szczególne osiągnięcia pedagogiczne, wychowawcze, innowacyjne podejście do nauki, wdrażanie własnych programów i pomysłów.

Należy też wspomnieć, że naszych nauczycieli wyjątkowo docenił Prezydent Rzeczypospolitej B. Komorowski przyznający Medal za Długoletnią Służbę. W stolicy Złote Medale odbierze aż 19 osób, Srebrne 10 pedagogów, a Brązowe 2 osoby. W poniedziałek trzy inne osoby odbiorą w warszawie Medale Komisji Edukacji Narodowej. Podczas gali poznamy ich nazwiska.

Od kilku lat samorząd miejski funduje też stypendia najzdolniejszym uczniom. Stypendyści to wyjątkowi uczniowie. W gimnazjach muszą osiągnąć średnią ocen 5,25 a w szkołach podstawowych aż 5,5. Do tego uczeń musi być wzorowy w zachowaniu. Stypendium można otrzymać za wyniki w nauce lub za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe. Tym razem ostre kryteria spełniło aż 74 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów.

Uroczystość zakończy występ Chóru Nauczycielskiego VIVACE  pod dyrekcją Piotra Milczarka.

 

Urząd Miasta Sochaczew