Najnowsza publikacja Bogusława Kwiatkowskiego

0
8

100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to dobra okazja, by przybliżyć wydarzenia z okresu dwudziestolecia międzywojennego, które miały miejsce w Sochaczewie. Okres ten jest wciąż mało znany. Najnowsza książka autorstwa Bogusława Kwiatkowskiego „Kalendarium wydarzeń historycznych Miasta Sochaczewa w okresie dwudziestolecia międzywojennego (1918–1939)” zawiera uporządkowany chronologicznie, począwszy od 11 listopada 1918 roku do 31 sierpnia 1939 roku wykaz najważniejszych dat i wydarzeń.

Zamieszczone w książce daty dotyczą szerokiego przekroju wydarzeń mających miejsce w Sochaczewie we wzmiankowanym okresie. Są to wydarzenia polityczne, samorządowe, kościelne, gospodarcze, kulturalne. Zakres terytorialny publikacji obejmuje obszar samego miasta Sochaczewa w jego granicach z dwudziestolecia międzywojennego. Zatem czytelnik nie znajdzie tutaj dat i wydarzeń związanych z wydarzeniami mającymi miejsce w Chodakowie, który stał się częścią Sochaczewa dopiero w 1977 roku. Zadaniem kalendarium jest pokazanie, w miarę możliwości, życia miasta w szerokim zakresie.

Autor wybrał 250 dat z ponad 600, które ustalił. W publikacji odnotowane są takie wydarzenia jak wizyty dostojników państwowych (prezydenta, wojewodów) i kościelnych (kardynałów, biskupów). Z książki można dowiedzieć się o wyborach sochaczewskich burmistrzów, starostów, radnych.

W wykazie wydarzeń znajdują się również informacje o koncertach, akademiach, uroczystościach. Wszystkie one składały się na obraz miasta i społeczeństwa, w którym mieszkali Polacy i Żydzi. Ten Sochaczew przestał istnieć wraz z wybuchem II wojny światowej, ale wart jest przypomnienia.

Publikacja stanowi część większej całości, która obejmować będzie w przyszłości 700 najważniejszych dat z siedmiu wieków istnienia Sochaczewa jako miasta i jest gotowa w maszynopisie. Nosi tytuł „Kalendarium wydarzeń historycznych miasta Sochaczewa”. Zawiera ono tylko te wydarzenia, których udało się ustalić pełną datę t.j. dzień, miesiąc, rok. Autor ma nadzieję, że to niewielkie opracowanie stanie się punktem wyjścia do dalszych badań nad historią Sochaczewa w okresie dwudziestolecia międzywojennego i tym samym będzie możliwe uzupełnienie kalendarium o nowe daty i wydarzenia.

Promocja książki „Kalendarium wydarzeń historycznych miasta Sochaczewa w okresie dwudziestolecia międzywojennego (1918–1939)” autorstwa Bogusława Kwiatkowskiego będzie miała miejsce w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie w sobotę 10 listopada 2018 r. o godz. 15.30. Organizatorzy i autor serdecznie zapraszają wszystkich miłośników lokalnej historii. Patronat honorowy nad publikacją objął burmistrz Sochaczewa Piotr Osiecki, natomiast patronat medialny objęła m.in. „Ziemia Sochaczewska”.