„Narodowe Czytanie” w Załuskowie

0
28

Zapoczątkowana w 2012 roku polska akcja społeczna, propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w środkach masowego przekazu. Bierze w niej czynny udział także społeczność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Dom na Szlaku” im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie. Jak tylko rozpoczął się nowy rok szkolny, od razu z werwą przystąpiły do działań. Nie da się ukryć, że „Narodowe Czytanie” to doskonała okazja do tego, by aby dziewczęta doceniły wartość czytania oraz spotkały się ze sztandarowymi pozycjami literatury polskiej. Tym razem, z uwagi na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, akcja odbyła się bez udziału zaproszonych gości.

– W tym roku, dokładnie 5 września odbyła się  9 edycja ogólnopolskiej akcji „Narodowego Czytania”, podczas której Polacy w wielu miejscowościach w kraju i za granicą czytali tragedię Juliusza Słowackiego pt.: „Balladyna”. Społeczność Ośrodka powitała wicedyrektor Beata Duda, która podkreśliła  jak ważna jest  promocja czytelnictwa i polskiej literatury. Zaznaczyła, iż idąc śladem poprzednich lat, nasza Placówka po raz kolejny włączyła się w tą szczytną akcję, która wpisuje się w kalendarz imprez naszej Placówki – relacjonuje nauczycielka Izabela Kubiak, jedna z koordynatorek akcji.

Prócz słowa czytanego, przybliżono sylwetkę autora „Balladyny”, poprzez wystawę poświęconą  życiu i twórczości Juliusza Słowackiego. Fragmenty tragedii wspólnie odczytały wychowanki i kadra pedagogiczna.

– Naszym celem było, aby dziewczęta jak najpełniej mogły przeżyć treść czytanych słów. Akt I scena  III tragedii zaprezentowany został z podziałem na role, z książką w ręku. Wychowanki z zainteresowaniem wysłuchały czytanego tekstu, a szczególną atmosferę dopełniła przygotowana sceneria. W ten sposób nasza placówka kolejny już raz dołączyła do pokaźnej liczby miejsc, które podjęły się uczestnictwa w „Narodowym Czytaniu” – dodaje druga z nauczycielek Ewelina Żabka, również koordynatorka akcji w załuskowskim MOW.

.