Narodowy Program Szczepień w Sochaczewie

0
39

Szpital Powiatowy w Sochaczewie zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19 został wyznaczony jako tzw. szpital węzłowy. Oznacza to, że Szpital przystąpił do intensywnych działań w celu organizacji szczepień na terenie naszej placówki. W sytuacji, kiedy Szpital pozyskałby szczepionki w pierwszych zapowiadanych przez Ministerstwo Zdrowia terminach jest szansa, że pierwsze szczepienia mogłyby się odbyć jeszcze w tym roku.

Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień, osoby pracujące w sektorze ochrony zdrowia mają możliwość zaszczepienia się przeciw COVID-19 w pierwszej kolejności, natomiast w następnym czasie zostaną zaszczepieni pracownicy służb mundurowych oraz seniorzy i osoby z grup ryzyka.

Do chwili obecnej zadeklarowało się do szczepienia przeciwko Covid-19 ponad 400 osób zatrudnionych w sektorze ochrony zdrowia na terenie powiatu sochaczewskiego. W szczególności do grup priorytetowych uprawnionych do otrzymania szczepienia w pierwszej kolejności są pracownicy szpitala i pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, stacji sanitarno-epidemiologicznej, domów i ośrodków pomocy społecznej, aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki, uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych. Pierwszeństwo szczepień dotyczy również personelu niemedycznego, tj. administracyjnego, pomocniczego (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów itp.) tych podmiotów, jak również z firm współpracujących przebywających w trybie ciągłym w podmiocie. Do szczepienia mogą się zgłosić  i zostać zaszczepione osoby niezależnie od tego czy już chorowały na COVID-19, czy jeszcze nie.

Szpital będzie przyjmował zgłoszenia do szczepienia wyżej wymienionych grup osób do 20 grudnia 2020 roku godz. 15.00 na adres mailowy szczepienia@szpitalsochaczew.pl Informacje szczegółowe i formularze zgłoszeń zostały przekazane już podmiotom na drodze mailowej lub mogą je jeszcze pobrać ze strony internetowej Szpitala.

W następnym etapie Szpital przystąpi do zbierania zgłoszeń do szczepień funkcjonariuszy i pracowników policji, ratowników i pracownicy Państwowej Straży Pożarnej i druhów Ochotniczej Straży Pożarnej, pozostałych pracowników sektora ochrony zdrowia oraz firm współpracujących z podmiotami sektora ochrony zdrowia, którzy nie przebywają w trybie ciągłym w podmiocie. O terminach organizacji szczepień dla drugiej grupy osób uprawnionych do szczepień w priorytetowym czasie poinformujemy w oddzielnym komunikacie.

W chwili obecnej w Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie trwają  intensywne prace, ponieważ w celu sprawnej realizacji programu planujemy uruchomienie kilku punktów szczepień na terenie naszej placówki. Listy osób chętnych do szczepień Szpital przekaże na platformie elektronicznej P1 do Centrum e-zdrowie, gdzie zostanie wystawione e-skierowanie na szczepienie.  Po ustaleniu grafiku szczepień w oparciu o informacje na temat dostaw szczepionek  przekażemy podmiotom informacje o dokładnym terminie wakcynacji personelu, jak również umówimy termin podania drugiej dawki szczepionki. Osoby uprawnione, które nie skorzystają z możliwości zgłoszenia do szczepień  będą mogły się zaszczepić na zasadach ogólnych w późniejszym terminie.

Koordynatorem ds. szczepień w Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie jest Wiesława Załuska – z-ca dyrektora ds. pielęgniarstwa. Wszelkie pytania oraz zgłoszenia na szczepienie w Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie należy kierować na adres mailowy szczepienia@szpitalsochaczew.pl.

Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na temat szczepień można również uzyskać, dzwoniąc na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 pod numer 989. Numer dla osób dzwoniących z zagranicy oraz dla abonentów operatorów nie obsługujących numerów specjalnych to (22) 62 62 989. Dla zainteresowanych, w dni robocze od godziny 8.00 do 16.00, dostępny jest również wideoczat na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie. Pytania można również przesłać na adres: szczepionki@nfz.gov.pl