Nasze Wieczne Kolędowanie po raz dziewiętnasty

0
14

W dniach 18-20 stycznia 2019 r. Teresiński Ośrodek Kultury już po raz dziewiętnasty zaprasza na Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek NASZE WIECZNE KOLĘDOWANIE. Tradycyjnie Festiwal odbędzie się w Niepokalanowie.

To wspaniałe wydarzenie, które niezmiennie w styczniu organizujemy od 19 lat i cieszy fakt, że co roku nadchodzi ponad 100 zgłoszeń, z których komisja wyłania najlepiej śpiewające zespoły i solistów.

Tegoroczna edycja z pewnością nie odbiegnie od tej normy. Zapraszamy Was więc do zgłaszania się do Festiwalu. Twórzcie z nami kolejną edycję tego największego na ziemi sochaczewskiej wydarzenia.

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 4 stycznia. Wszyscy zakwalifikowani wystąpią w Niepokalanowie 19 stycznia a oceniać ich będzie wspaniałe jury, w którego skład wejdą:

Magdalena Ptaszyńska – wokalistka, pedagog, muzyk, producent, kompozytor, autorka tekstów

Wiktor Tatarek – gitarzysta, producent, realizator, kompozytor

Krystyna Majksner-Krzywicka – skrzypaczka, pedagog, dyrygent, animator

Paweł Kos-Nowicki – muzyk, kompozytor, dyrygent

 

Regulamin i karta zgłoszenia:

 

XIX OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK

„NASZE WIECZNE KOLĘDOWANIE”  – NIEPOKALANÓW 2019

REGULAMIN

ORGANIZATORZY:

– Teresiński Ośrodek Kultury;

GOSPODARZ:

– Klasztor oo. Franciszkanów w Niepokalanowie;

CEL FESTIWALU:

– Prezentacja tradycyjnych kolęd i pastorałek, poszukiwanie nowych aranżacji i pomysłów twórczych;

– Prezentacja nowych, autorskich pastorałek i pieśni bożonarodzeniowych w ciekawych aranżacjach, promowanie ich wysokiego poziomu artystycznego;

– Prezentacja i promocja regionalnych kolęd i pastorałek, kultury i tradycji ludowej różnych regionów Polski, Polonii oraz gości zagranicznych;

– Propagowanie wspólnego muzykowania i kreatywności dzieci, młodzieży i dorosłych;

 

MIEJSCE I CZAS:

– Festiwal odbywa się 18-20  stycznia 2019r. w Sali Św. Bonawentury w Niepokalanowie.

 

 

PIĄTEK:                   18 stycznia 2019 r. – Teresiński Ośrodek Kultury, Sala Św. Bonawentury

16.00 – 20.00 – Konsultacje wokalne z jurorką Magdą Ptaszyńską (TOK), próby mikrofonowe (sala Św. Bonawentury)

 

SOBOTA:                  19 stycznia 2019 r. – Sala Św. Bonawentury

8.00 – 10.30 – Próby Mikrofonowe

11.00 – 13.30 – Przesłuchania konkursowe cz. I

13.30 – 14.30 – Przerwa (w czasie przerwy NIE MA PRÓB)

14.30 – 18.00 – Przesłuchania konkursowe cz. II

 

NIEDZIELA:                        20 stycznia 2019r. – Sala Św. Bonawentury

7.00 – 13.00 – Kolędy w czasie Mszy w wykonaniu uczestników Festiwalu –                                           Bazylika

14.30 – 15.30 – WIELKI FINAŁ – Sala Św. Bonawentury

– werdykt jury

– wręczenie nagród

– koncert laureatów XIX Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Teresińskiego Ośrodka Kultury, z którym można się skontaktować w formie

–        pisemnej pod adresem: Aleja XX – lecia 32, 96-515 Teresin, lub

–        elektronicznie pod adresem e-mail: kulturysci@tok.art.pl

 1. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: ido.gminy@teresin.pl;
 2. Teresiński Ośrodek Kultury (dalej „Organizator”) przetwarza dane osobowe uczestników oraz osób zgłaszających uczestników do Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek (zwanego dalej „Festiwalem”). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Festiwalu. Konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości zakwalifikowana do udziału w Festiwalu.
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
 1. a)      organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
  na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 2. b)      inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Teresińskim Ośrodkiem Kultury przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Teresińskiego Ośrodka Kultury.
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane od chwili ich pozyskania przez czas, jaki jest niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i jego promocji.
 3. Ma Pani/Pan prawo dostępu swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 4. Ma Pani/ Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w zakresie  ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 6. Dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje.

 

OPŁATY:

 

– Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest wpłata wpisowego w wysokości 10 zł od osoby. Obowiązuje tylko uczestników Festiwalu (wykonawców występujących na scenie). Wpłaty dokonujemy w biurze organizacyjnym, na miejscu Festiwalu. Nieuregulowanie wpisowego może skutkować nie wypłaceniem ewentualnej nagrody.

 

NOCLEGI I POSIŁKI:

 

Wszelkie informacje na temat noclegów i posiłków dostępne są w INFORMACJI KLASZTORU w Niepokalanowie pod numerem telefonu: 046 864 21 31, bądź na stronie internetowej pod adresem: http://www.niepokalanow.pl/domy-rekolekcyjne,14

Wszelkie rozliczenia następują w klasztorze. Rezerwacji prosimy dokonywać do 10 stycznia, zaraz po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych uczestników.

 

WYMAGANIA KONKURSOWE:

 

– Do konkursu zapraszamy wszystkich zainteresowanych bez względu na wiek. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia i oświadczenia wraz
z nagraniem min. jednej kolędy na płycie CD lub DVD lub mailowo z plikiem
w formacie mp3. 
Im lepsza jakość nagrania tym lepiej, ale nie dyskwalifikujemy żadnego nagrania. Prosimy pamiętać, aby demo było adekwatne do występu na Festiwalu. Płyty DEMO przechodzą na własność organizatora.

– Zapraszamy solistów, zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, wykonawców ludowych (w strojach regionalnych, śpiewających gwarą) oraz schole, z wyłączeniem chórów powyżej 20 osób. Akompaniator bądź dyrygent również jest Wykonawcą.

– Każdy uczestnik prezentuje dwie kolędy, pastorałki lub piosenki bożonarodzeniowe ze szczególnym uwzględnieniem nowych aranżacji, autorskich tekstów i muzyki oraz ujętej w tym tradycji. Dopuszczalne jest wykonanie jednego utworu w języku obcym.

– Akompaniament zapewnia wykonawca. Dozwolone są wszelkie rodzaje akompaniamentu
i półplaybacki. Preferowany akompaniament „na żywo”. Pełne playbacki będą dyskwalifikować wykonawcę.

– Jeśli Wykonawca posiada akompaniament na płycie CD, bardzo prosimy, aby oba utwory nagrane były na jednej płycie w kolejności wykonania.!!!!!! Nagranie akompaniamentu powinno być na płycie CD w formacie AUDIO lub mp3!!! Dopuszczalne jest posiadanie podkładów na pendrivie, ale muszą one być zapisane jako jedyne na tym nośniku.

– Osoba występująca jako solista nie może występować jako członek innego zespołu.

– W Festiwalu nie mogą brać udziału wykonawcy, którzy w poprzednim Festiwalu czyli
w roku 2018 otrzymali Nagrodę Główną bądź nagrodę GRAND PRIX.

 

ZGŁOSZENIA:

 

– NAGRANIE oraz wypełnioną czytelnie kartę zgłoszenia i oświadczenie  (do pobrania u dołu strony) należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 stycznia 2019r. Zgłoszenia po tym terminie nie zostaną przyjęte, o czym zgłaszający zostanie powiadomiony w ciągu 3 dni.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą pocztową (musi dojść do 4 stycznia, tu nie obowiązuje zasada stempla pocztowego)  i elektroniczną na adres mailowy: asia@tok.art.pl.

Prosimy o wypełnienie wszystkich rubryk w karcie.  Za wiek uczestników przyjmuje się rok urodzenia niezależnie od miesiąca (art. kwiecień 2000 r. – wpisujemy – 19 lat).

Dnia 6 stycznia 2019r. od rana na stronie internetowej będzie dostępna lista zakwalifikowanych wykonawców, a kolejność ich prezentacji w dniu 19 stycznia będzie dostępna dzień później. Każdy zakwalifikowany uczestnik otrzyma również telefon bądź maila z zaproszeniem na Festiwal.

 

Joanna Cieśniewska tel. 693 946 311

Mail: asia@tok.art.pl

Teresiński Ośrodek Kultury Al. XX-lecia 32, 96-515 Teresin

 

KONSULTACJE WOKALNE

 

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, proponujemy wszystkim uczestnikom konsultacje wokalne z jurorką, Magdaleną Ptaszyńską. Konsultacje odbędą się w piątek, 18 stycznia 2019r. w Teresińskim Ośrodku Kultury. Chętnych proszę o wypełnienie odpowiedniej rubryki na karcie zgłoszenia. Wstępnie konsultacje odbędą się w godz. 16.00-20.00, ale godziny mogą ulec zmianie,  w zależności od liczby chętnych.

 

PRÓBY MIKROFONOWE

 

Piątek – 18 stycznia – od godz. 16.00 do 20.00

Sobota – 19 stycznia – od godz. 8.00 do 10.30

UWAGA!!!

Przez próbę mikrofonową Organizator rozumie wykonanie paru taktów piosenki, co służyć ma JEDYNIE konfiguracji systemu nagłośnieniowego.

Organizator nie wyobraża sobie, aby zespół wokalno-instrumentalny nie odbył próby mikrofonowej, więc wszystkie tego typu zespoły prosimy o uwzględnienie tego w swoich planach.

 

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:

 

– Sprzęt nagłaśniający w tym 10 mikrofonów wokalowych oraz 8 instrumentalnych, pianino elektroniczne ROLAND HP1, perkusję, odtwarzacz CD, wzmacniacz gitarowy i basowy, po wcześniejszym uzgodnieniu, i próby mikrofonowe;

– Przychylne, profesjonalne jury w składzie: Magdalena Ptaszyńska, Krystyna Majksner-Krzywicka, Wiktor Tatarek, Paweł Kos-Nowicki

– Nagrody, wyróżnienia finansowe i rzeczowe, dyplomy; Pula nagród wynosi 8.000 zł.

– Jury może przyznać nagrodę GRAND PRIX;

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

Wszelkie spory rozstrzygają organizatorzy.

Wszelkich informacji udziela szef artystyczny festiwalu:

Joanna Cieśniewska

tel. 693 946 311.

Mail: asia@tok.art.pl

Nasz adres:

Teresiński Ośrodek Kultury

Al. XX-lecia 32

96-515 Teresin

tel./fax 0 46 861 38 81

kulturysci@tok.art.pl www.tok.esochaczew.pl

 

ofkip-karta-zgloszenia-2019rodo.doc

**********************************************

Protokół z XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek

„NASZE WIECZNE KOLĘDOWANIE” 

w Niepokalanowie

 

W dniu 27 stycznia 2018 r., jury w składzie:

 

Magda Ptaszyńska

Krystyna Majksner-Krzywicka

Wiktor Tatarek

Janusz Frychel

 

po wysłuchaniu 59 wykonawców postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

NAGROGA GŁÓWNA – TERCET WOKALNY z Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie

 

NAGRODA GŁÓWNA – ŚWIĘTE KWIATY FASOLI z Żyrardowa

 

NAGRODA GŁÓWNA – AGATA CIESIELSKA z Łowicza

 

NAGRODA GŁÓWNA – KLAUDIA BOREJKO ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie

 

NAGRODA GŁÓWNA – poŁOWICZni z Łowicza

 

 

WYRÓŻNIENIA:

 

Aleksandra Czaplicka – Grajewskie Centrum Kultury

Agnieszka Letniowska – Studio Piosenki i Tańca FART w Bielawie

Lidia Dytrych – Jeziora-Nowina

Ula Zubek – TRELE MORELE Punkt Kultury w Warszawie

Weronika Zapolnik – Centrum Artystyczne Elizy Sacharczuk w Białymstoku

Od dzwonka do Dzwonka – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Niesułkowie

Hania Sztachańska – Rokietnica

Eryk Waszczuk – PSM I stopnia w Międzyrzecu Podlaskim

Bartłomiejczyki – Gmina Sulejów

Zuzanna Gołąb – Teresin

Helenka, Jaś i Natalka Kalinowscy – Parafia pw. Św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach

Weronika Migda – Sochaczew

*****************************************************

LISTA WYKONAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO XVIII OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU KOLĘD I PASTORAŁEK „NASZE WIECZNE KOLĘDOWANIE” w NIEPOKALANOWIE

Lista wykonawców jest ALFABETYCZNA. Dnia 16 stycznia wieczorem będzie dostępna kolejność występów. Bardzo proszę o odebranie maili, które zostały wysłane do zakwalifikowanych. 

 1. Agata Ciesielska – Łowicz
 2. Agata Juszczak – Zduńska Wola
 3. Agata Wolff – Łowicz
 4. Agnieszka Letniowska – Bielawa
 5. Aleksandra Czaplicka – Grajewo
 6. Aleksandra Cząstkiewicz – Biłgoraj
 7. Anna Kowalewska – Kutno
 8. Anna Orczyk – Brody
 9. Antoni Marzec – Kutno
 10. Bartosz Stopiński – Warszawa
 11. Chór Parafii pw. Wszystkich Świętych – Sobienie Jeziory
 12. Eryk Waszczuk – Międzyrzec Podlaski
 13. Ewelina Woźniak – Bielawa
 14. Gabriela Kurzac – Warszawa
 15. Gabriela Zalewska – Warszawa
 16. Hania Sztachańska – Rokietnica
 17. Hanna Redo – Gdynia
 18. Helenka, Jaś i Natalka Kalinowscy – Dobrzejewice
 19. Jagoda Rataj – Katowice
 20. Julia Florczak i Gabriela Stasiak – Warszawa
 21. Julia Kołodziejak – Teresin
 22. Julia Markowska
 23. Julia Sankowska – Pruszków
 24. Julia Walaszczyk – Nowa Brzeźnica
 25. Justyna Gałaszewska – Sulejówek
 26. Kacper Kita – Kutno
 27. Klaudia Borejko – Łuków
 28. Lidia Dytrych – Jeziora-Nowina
 29. Maja Fijałkowska – Ciechanów
 30. Marcelina Więsek – Ludwików
 31. Marta Miller – Brody
 32. Mateusz Subocz – Bielawa
 33. Mateusz Warzywoda – Głowno
 34. Natalia Ochmańska – Kłobuck
 35. Natalia Styczeń – Niepołomice
 36. Oliwia Matyska – Teresin
 37. Oliwia Stobiecka – Nowa Brzeźnica
 38. Patrycja Jakubiak – Domaniewice
 39. Paulina Serwatka – Zakroczym
 40. Paulina Tarasińska – Kielce
 41. Paweł Szymański – Aleksandrów Łódzki
 42. Schola Parafii Podwyższenia Krzyża – Moszczenica
 43. Simona Siodlaczek – Kędzierzyn Koźle
 44. Tercet Wokalny MDK – Kutno
 45. Ula Zubek – Warszawa
 46. Weronika Migda – Sochaczew
 47. Weronika Zapolnik – Białystok
 48. Zespół ARABESKA 2 – Leszno
 49. Zespół BARTŁOMIEJCZYKI – Sulejów
 50. Zespół BEZ CIENIA CISZY – Warka
 51. Zespół ludowy CISOWNIK – Cisownik
 52. Zespół ludowy GRABICZANIE – Grabica
 53. Zespół ludowy połowiczni – Łowicz
 54. Zespół ludowy RYBIANIE – Raszyn
 55. Zespół ludowy WISKITKI – Wiskitki
 56. Zespół OD DZWONKA DO DZWONKA – Niesułków
 57. Zespół Pieśni Ludowej KIERNOZIANIE – Kiernozia
 58. Zespół RELING – Gdynia
 59. Zespół SENIORKI – Raszyn
 60. Zespół ŚWIĘTE KWIATY FASOLI – Żyrardów
 61. Zespół WARM THOUGHTS – Łowicz
 62. Zespół WITHOUT – Żyrardów
 63. Zuzanna Gołąb – Teresin
 64. Zuzanna Krupa – Siemianowice Śląskie
 65. Zuzanna Rosa – Kraków

**************************************************************************

XVIII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK

„NASZE WIECZNE KOLĘDOWANIE”  – NIEPOKALANÓW 2018

 

REGULAMIN

 

ORGANIZATORZY:

 

– Teresiński Ośrodek Kultury;

 

GOSPODARZ:

 

– Klasztor oo. Franciszkanów w Niepokalanowie;

 

CEL FESTIWALU:

 

– Prezentacja tradycyjnych kolęd i pastorałek, poszukiwanie nowych aranżacji i pomysłów twórczych;

– Prezentacja nowych, autorskich pastorałek i pieśni bożonarodzeniowych w ciekawych aranżacjach, promowanie ich wysokiego poziomu artystycznego;

– Prezentacja i promocja regionalnych kolęd i pastorałek, kultury i tradycji ludowej różnych regionów Polski, Polonii oraz gości zagranicznych;

– Propagowanie wspólnego muzykowania i kreatywności dzieci, młodzieży i dorosłych;

– Propagowanie kolęd patriotycznych;

 

MIEJSCE I CZAS:

 

– Festiwal odbywa się 26-28  stycznia 2018r. w Sali Św. Bonawentury w Niepokalanowie.

 

 

PIĄTEK:                   26 stycznia 2018r. – Teresiński Ośrodek Kultury, Sala Św. Bonawentury

16.00 – 20.00 – Konsultacje wokalne z jurorką Magdą Ptaszyńską (TOK), próby mikrofonowe (sala Św. Bonawentury)

 

SOBOTA:                  27 stycznia 2018r. – Sala Św. Bonawentury

8.00 – 10.30 – Próby Mikrofonowe

11.00 – 13.30 – Przesłuchania konkursowe cz. I

13.30 – 14.30 – Przerwa (w czasie przerwy NIE MA PRÓB)

14.30 – 18.00 – Przesłuchania konkursowe cz. II

 

NIEDZIELA:             28 stycznia 2018r. – Sala Św. Bonawentury

7.00 – 13.00 – Kolędy w czasie Mszy w wykonaniu uczestników Festiwalu –                                           Bazylika

14.30 – 15.30 – WIELKI FINAŁ – Sala Św. Bonawentury

– werdykt jury

– wręczenie nagród

– koncert laureatów XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek

 

 

 

OPŁATY:

 

– Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest wpłata wpisowego w wysokości 10 zł. od osoby. Obowiązuje tylko uczestników Festiwalu (wykonawców występujących na scenie). Wpłaty dokonujemy w biurze organizacyjnym, na miejscu Festiwalu. Nieuregulowanie wpisowego może skutkować nie wypłaceniem ewentualnej nagrody.

 

NOCLEGI I POSIŁKI:

 

Wszelkie informacje na temat noclegów i posiłków dostępne są w INFORMACJI KLASZTORU w Niepokalanowie pod numerem telefonu: 046 864 21 31, bądź na stronie internetowej pod adresem: http://www.niepokalanow.pl/domy-rekolekcyjne,14

Wszelkie rozliczenia następują w klasztorze. Rezerwacji prosimy dokonywać 16 i 17 stycznia, zaraz po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych uczestników.

 

WYMAGANIA KONKURSOWE:

 

– Do konkursu zapraszamy wszystkich zainteresowanych bez względu na wiek. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z nagraniem min. jednej kolędy na płycie CD lub DVD lub mailowo z plikiem w formacie mp3 (nagranie NIE DOTYCZY ZESPOŁÓW LUDOWYCH). Im lepsza jakość nagrania tym lepiej, ale nie dyskwalifikujemy żadnego nagrania. Prosimy pamiętać, aby demo było adekwatne do występu na Festiwalu. Płyty DEMO przechodzą na własność organizatora.

– Zapraszamy solistów, zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, wykonawców ludowych (w strojach regionalnych, śpiewających gwarą) oraz schole, z wyłączeniem chórów powyżej 20 osób. Akompaniator bądź dyrygent również jest Wykonawcą.

– Każdy uczestnik prezentuje dwie kolędy, pastorałki lub piosenki bożonarodzeniowe ze szczególnym uwzględnieniem nowych aranżacji, autorskich tekstów i muzyki oraz ujętej w tym tradycji. Dopuszczalne jest wykonanie jednego utworu w języku obcym.

– Akompaniament zapewnia wykonawca. Dozwolone są wszelkie rodzaje akompaniamentu i półplaybacki. Preferowany akompaniament na żywo. Pełne playbacki będą dyskwalifikować wykonawcę.

– Jeśli Wykonawca posiada akompaniament na płycie CD, bardzo prosimy, aby oba utwory nagrane były na jednej płycie w kolejności wykonania.!!!!!! Nagranie akompaniamentu powinno być na płycie CD w formacie AUDIO lub mp3!!! Dopuszczalne jest posiadanie podkładów na pendrivie ale muszą one być zapisane jako jedyne na tym nośniku.

– Osoba występująca jako solista nie może występować jako członek innego zespołu.

– W Festiwalu nie mogą brać udziału wykonawcy, którzy w siedemnastoletniej historii Festiwalu otrzymali Nagrodę Główną bądź nagrodę GRAND PRIX.

 

ZGŁOSZENIA:

 

– NAGRANIE oraz wypełnioną czytelnie kartę zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2018r. Zgłoszenia po tym terminie nie zostaną przyjęte, o czym zgłaszający zostanie powiadomiony w ciągu 3 dni.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą pocztową (musi dojść do 11 stycznia, tu nie obowiązuje zasada stempla pocztowego)  i elektroniczną. Prosimy o wypełnienie wszystkich rubryk w karcie. Za wiek uczestników przyjmuje się rok urodzenia niezależnie od miesiąca. (np. kwiecień 2000 r. – wpisujemy – 18 lat). Karta zgłoszenia do pobrania na końcu strony.

Dnia 15 stycznia 2017r. od rana na stronie internetowej będzie dostępna lista zakwalifikowanych wykonawców, a kolejność ich prezentacji w dniu 27 stycznia będzie dostępna dzień później. Każdy zakwalifikowany uczestnik otrzyma również telefon bądź maila z zaproszeniem na Festiwal.

Joanna Cieśniewska

tel. 693 946 311.

Mail: asiac0607@gmail.com

Teresiński Ośrodek Kultury

Al. XX-lecia 32

96-515 Teresin

 

KONSULTACJE WOKALNE

 

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, proponujemy wszystkim uczestnikom konsultacje wokalne z jurorką, Magdaleną Ptaszyńską. Konsultacje odbędą się w piątek, 26 stycznia 2018r. w Teresińskim Ośrodku Kultury. Chętnych proszę o wypełnienie odpowiedniej rubryki na karcie zgłoszenia. Wstępnie konsultacje odbędą się w godz. 16.00-20.00, ale godziny mogą ulec zmianie,  w zależności od liczby chętnych.

 

PRÓBY MIKROFONOWE

 

Piątek – 26 stycznia – od godz. 16.00 do 20.00

Sobota – 27 stycznia – od godz. 8.00 do 10.30

UWAGA!!!

Przez próbę mikrofonową Organizator rozumie wykonanie paru taktów piosenki, co służyć ma JEDYNIE konfiguracji systemu nagłośnieniowego.

Organizator nie wyobraża sobie, aby zespół wokalno-instrumentalny nie odbył próby mikrofonowej, więc wszystkie tego typu zespoły prosimy o uwzględnienie tego w swoich planach.

 

 

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:

 

– Sprzęt nagłaśniający w tym 10 mikrofonów wokalowych oraz 8 instrumentalnych, pianino elektroniczne ROLAND HP1, perkusję, odtwarzacz CD, wzmacniacz gitarowy i basowy, po wcześniejszym uzgodnieniu, i próby mikrofonowe;

– Przychylne, profesjonalne jury w składzie: Magdalena Ptaszyńska, Wiktor Tatarek, Janusz Frychel;

– Nagrody, wyróżnienia finansowe i rzeczowe, dyplomy; Pula nagród wynosi 12.000 zł.

– Jury może przyznać nagrodę GRAND PRIX;

 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

Wszelkie spory rozstrzygają organizatorzy.

Wszelkich informacji udziela szef artystyczny festiwalu:

Joanna Cieśniewska

tel. 693 946 311.

Mail: asiac0607@gmail.com

 

Nasz adres:

Teresiński Ośrodek Kultury

Al. XX-lecia 32

96-515 Teresin

tel./fax 0 46 861 38 81

www.tok.esochaczew.pl

kulturysci@tok.art.pl

**************************

karta-zgloszenia-2018.doc ofkip-regulamin-2018.doc