Nauczycielki mianowane

0
77

Dziewięć pań, nauczycielek z sochaczewskich placówek oświatowych, odebrało w piątek 30 sierpnia akty mianowania na wyższy stopień awansu zawodowego. W obecności władz miasta i swoich dyrektorów złożyły ślubowanie.

W czerwcu, przed zakończeniem roku szkolnego, następujące panie stanęły do konkursu na stopień nauczyciela mianowanego: Wioletta Papierowska (SP 6), Monika Małolepsza (SP 4), Paulina Solska (SP 4), Justyna Pęsiek (SP 4), Agnieszka Pietrzak-Guźda (SP 4), Monika  Lankiewicz (SP 4), Andżelika Sławińska-Woźniak (SP 7), Katarzyna Hutkowska (SP 7),  Kinga Przybylska (SP 7). Wszystkie zdały go pomyślnie, dlatego przed rozpoczęciem kolejnego roku edukacyjnego mogły przyjąć akty mianowania.

Życzę Paniom, abyście miały dużo cierpliwości do swoich uczniów i dużo radości z wykonywanego zawodu, który, nie ma co ukrywać, staje się coraz trudniejszy – mówił burmistrz Piotr Osiecki. – Życzę wam również, abyście miały sprzymierzeńców nie tylko w osobach waszych dyrektorów, ale także rodziców.