NGO. Kto, ile, na co

0
17

Znamy wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Samorząd miejski, w ramach czterech programów, dofinansuje w 2019 roku projekty prowadzone przez kluby sportowe, UKS-y, stowarzyszenia i fundacje, w tym zajmujące się profilaktyką uzależnień, kwotą 364.500 zł.

Dotacje mają pomóc w realizacji zadań samorządu, które ratusz może sprawnie i efektywnie prowadzić wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Chodzi m.in. o udzielanie wsparcia dzieciom z niewydolnych wychowawczo rodzin, niepełnosprawnym, seniorom, prowadzenie zajęć sportowych.

Miasto od lat współpracuje z lokalnymi organizacjami i, na ile może, wspiera ich działalność – udostępnia za darmo obiekty i pomieszczenia, funduje stypendia sportowe. Każda organizacja może bezpłatnie skorzystać np. z patio kramnic czy sali konferencyjnej. Wystarczy jedynie uzgodnić z nami dogodny termin. Niemal każde duże wydarzenie sportowe to efekt współpracy miasta i lokalnych stowarzyszeń – mówi Agata Kalińska naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego.

Tegoroczny konkurs obejmował kilka ciekawych nowości. Starszych i młodzież mają zbliżyć do siebie projekty prowadzone w ramach „Międzypokoleniowego Inkubatora Kultury”. Ratusz chce także mocnej postawić na turystykę, dlatego 12 tysięcy wydzielono na „Małą Ojczyznę Chopina”. Nowym pomysłem na zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej jest „Trener osiedlowy”. Jak mówi wiceburmistrz Marek Fergiński, duża grupa młodzieży nie chce lub nie  może regularnie trenować w klubach, ale chętnie skorzysta z zaproszenia do udziału np. w wakacyjnym turnieju sportowym organizowanym na pobliskim boisku. Realizacją „Trenera osiedlowego”, za 61.000 zł, zajmie się sześć lokalnych klubów.

Powołana przez burmistrza komisja najpierw oceniła wnioski pod względem formalnym, w drugim etapie dokonała oceny merytorycznej złożonych ofert. Wpłynęło ich w sumie 58. Do oceny merytorycznej komisja skierowała 51 wniosków. 41 ofert uzyskało dofinansowanie, 10 zostało rozpatrzonych negatywnie ponieważ nie zdobyły wystarczającej liczby punktów. Zgodnie z regulaminem konkursowym każdy z wniosków musiał otrzymać co najmniej 35 punktów.

Pieniądze w ramach tegorocznego konkursu zostały rozdzielone na zadania z zakresu czterech programów: współpracy z organizacjami pozarządowymi; programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; przeciwdziałania narkomanii; pomocy społecznej. Miasto Sochaczew wyznaczyło 14 zadań publicznych i zapewniając wsparcie finansowe powierzyło ich wykonanie lokalnym organizacjom pozarządowym. Łączna pula do podziału wynosiła 415.000 zł. Ostatecznie między 23 beneficjentów (kluby sportowe, fundacje i stowarzyszenia) komisja rozdzieliła 364.500 zł.

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Organizacja projektów sportowo-rekreacyjnych typu rajdy, zloty, spływy, marsze i inne dla dzieci młodzieży i dorosłych (16.000 zł)

– Sochaczewskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 5.000 zł

– Klub Maratończyka „Aktywni” – 1.000 zł

– Karate Klub Sochaczew – 1.500 zł

– UKS Dragon Fight Club – 8.500 zł

 

Organizacja wydarzeń i atrakcji turystycznych wpisujących się w produkt turystyczny „Mała Ojczyzna Chopina” wpływających na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój dziedzictwa kulturowego Sochaczewa (12.000 zł)

– Stowarzyszenie Muzealna Grupa Historyczna im. II batalionu 18 pułku piechoty – 12.000 zł

 

Organizacja wydarzenia „Niepełnosprawni są wśród nas”  (5.000 zł)

– Stowarzyszenie na rzecz osób z autyzmem „Jestem” – 1.500 zł

– Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem do Wszystkich” – 3.500 zł

 

Cykl prelekcji związanych z tematyką dotyczącą osób starszych (6.500 zł)

– Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera – 1.500 zł

– Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku – 5.000 zł

 

Organizacja przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia września 1939 roku (42.000 zł)

– Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Sochaczewskiej – 6.000 zł

– Stowarzyszenie Muzealna Grupa Historyczna im. II batalionu 18 pułku piechoty – 36.000 zł

 

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Projekt „Trener osiedlowy”. Działania profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży (61.000 zł)

– Klub Maratończyka „Aktywni” – 5.000 zł

– Klub Sportowy „Oldboy Orkan” Sochaczew – 20.000 zł

– Karate Klub Sochaczew – 10.000 zł

– UKS Sochaczewskie Centrum Sportów Walki – 10.000 zł

– Rugby Club Orkan Sochaczew – 10.000 zł

– UKS „Orkan-Judo” Sochaczew – 6.000 zł

 

Organizacja cyklu otwartych turniejów, zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji (20.000 zł)

– Klub Sportowy „Oldboy Orkan” Sochaczew – 3.000 zł

– Sochaczewskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 6.000 zł

– UKS „Orkan-Judo” Sochaczew – 3.000 zł

– UKS „Siódemka” Sochaczew – 3.000 zł

– Rugby Club Orkan Sochaczew – 5.000 zł

 

Organizowanie półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży (11.000 zł)

– UKS „Orkan-Judo” Sochaczew – 6.000 zł

– Karate Klub Sochaczew – 5.000 zł

 

Realizacja programów i projektów kulturalnych jako alternatywa w podejmowaniu zachowań ryzykownych (40.000 zł)

– Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa – 40.000 zł

 

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Spotkania informacyjno-szkoleniowe (10.000 zł)

– Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku – 4.000 zł

– Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem do Wszystkich” – 6.000 zł

 

Organizowanie obozów stacjonarnych dla dzieci i młodzieży (55.000 zł)

– UKS Sochaczewskie Centrum Sportów Walki – 5.000 zł

– Karate Klub Sochaczew – 3.000 zł

– Rugby Club Orkan Sochaczew – 10.000 zł

– UKS „Orkan-Judo” Sochaczew – 5.000 zł

– Klub Sportowy „Oldboy Orkan” Sochaczew – 10.000 zł

– Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego – 3.000 zł

 

Realizacja programów i projektów kulturalnych jako alternatywa w podejmowaniu zachowań ryzykownych (10.000 zł)

– Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego – 5.000 zł

– Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku – 3.000 zł

– Sochaczewskie Wieczory Literackie „Atut” – 2.000 zł

 

„Międzypokoleniowy Inkubator Kultury” – realizacja projektów w zakresie edukacji kulturalnej (11.000 zł)

– Stowarzyszenie Planszówki w Sochaczewie – 6.000 zł

– Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku – 5.000 zł

 

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach oświatowo-wychowawczych wsparcia dziennego (65.000 zł)

– Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” – 5.800 zł

– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Sochaczewie – 44.500 zł

– Caritas Parafii św. Wawrzyńca w Sochaczewie – 14.700 zł