Nie tylko nauką człowiek żyje

0
20

Pod nowymi rządami dyrektor Ewy Odolczyk w Zespole Szkół im. kardynała Stefana Wyszyńskiego dzieje się naprawdę wiele. Szkoła to przede wszystkim nauka, ale aby ta była skuteczna młodzież powinna też wypoczywać i brać udział w innych aktywizujących ją wydarzeniach. Pamięta o tym tamtejsze rada pedagogiczna, pamięta też samorząd uczniowski.

Świetnym wspólnym pomysłem okazały się Dni Integracji Szkolnej. Uczniowie wzięli wówczas udział w Chopinowskim Rajdzie Rowerowym, który zorganizowali dla nich nauczyciele wychowania fizycznego. Wyprawa bardzo się udała, młodzież z okolic powiatu Grodziskiego czy Żyrardowskiego niejednokrotnie po raz pierwszy miała okazję do wizyty w miejscu urodzenia Fryderyka Chopina.

Z kolei uczniowie z pierwszej klasy nowopowstałego Technikum Systemów i Urządzeń Energetyki Odnawialnej wyjechała do Warszawy, gdzie uczestniczyli w V Międzynarodowych Targach Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej podczas Targów EXPO XXI. Jak przyznaje organizator wyjazdu nauczyciel Stanisław Paga uczniowie brali udział w wielu pokazach związanych z instalowaniem urządzeń, pomiarami czy zasadą ich działania. Dzięki takim spotkaniom uzyskali już sporo fachowej wiedzy z zakresu kierunku, w którym się kształcą.

Kolejna grupa uczniów pod okiem nauczycielek Klaudii Boguckiej i Jolanty Sobczak zorganizowała specjalne stoisko szkolne podczas tegorocznych Dni Kukurydzy w Skrzelewie. Uczniowie nie tylko promowali swoją szkolę, ale też prowadzili specjalną loterię, na którą bardzo interesujące fanty podarowali przedsiębiorcy z gminy Teresin. Nic dziwnego, że loteria cieszyła się ogromną popularnością wśród uczestników święta kukurydzy. Zebrane fundusze będą stanowić wkład do planowanego zakupu nowego nagłośnienia szkolnego.

Rada Samorządu Uczniowskiego była natomiast pomysłodawcą i głównym organizatorem międzyklasowego turnieju piłkarskiego na boisku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie. W sportowej rywalizacji ostatecznie najlepszą okazała się klasa II TL w składzie: Konrad Gut, Grzegorz Lech, Łukasz Durda, Rafał Grzegorek, Patryk Brzeziński, Jakub Głowala, Piotr Kaczmarek. W wielkim finale jednym golem pokonali swoich młodszych kolegów z I TL. Nagrody osobiście wręczała dyrektor Ewa Odolczyk –Jestem niezwykle dumna z postawy młodych ludzi, podoba mi się ich duże zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły, ale też w organizację tego typu imprez służących wzajemnej integracji. To przecież bardzo ważne, by człowiek czuł się w swoim środowisku jak najlepiej, bo to w pewnym stopniu wpływa na jego wyniki w nauce – mówiła dyrektor gratulując zwycięzcom i dziękując organizatorom.

Szkoła przyjmuje nowe oblicze i to dosłownie. Zmienił się wygląd zewnętrzny budynku. Przypomnijmy, iż organ prowadzący, którym jest Starostwo Powiatowe Sochaczew, zrealizował inwestycję w ramach projektu „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie”. W budynku dydaktycznym oraz warsztatowym wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianie uległa stolarka okienna i drzwiowa, zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania, a dotychczasowe oświetlenie zastąpiła nowoczesna instalacja LED-owa.

Wnętrze szkoły zmienia się też wskutek działania samych uczniów, którzy przy pomocy kadry pedagogicznej zorganizowali akcją sprzątania szkoły. Prace społeczne, w które zaangażowały się wszystkie klasy skutkowały znaczną poprawą estetyki szkolnych korytarzy i klasopracowni. Nowy wystrój przyciąga uwagę i świadczy o dobrej pracy wychowawczej w tej placówce. Gdy do tego dodamy bardzo dobre wyniki w nauce, jakie notują tutejsi uczniowie, to śmiało możemy powiedzieć, że jedyna publiczna szkoła ponadgimnazjalna w powiecie zlokalizowana poza terenem miasta rozwija się w najlepsze. Widać tu dobrą rękę nowej pani dyrektor, której pomysły spotykając się z entuzjazmem szkolnej społeczności.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie