Nowa pracownia elektryczna w Garbolewskim

Wraz z pojawieniem się, od zeszłego roku szkolnego, w ZS CKP nowego zawodu, jakim jest technik elektryk, wystąpiła potrzeba utworzenia pracowni elektrycznej.

Dzięki staraniom dyrektor Julii Jakubowskiej i kierownika administracyjnego Zbigniewa Kujawy oraz decyzjom Zarządu Powiatu i Powiatowego Zespołu Edukacji, udało się pozyskać środki finansowe, niezbędne do wykonania nowej sali, zaadaptowania jej i wyposażenia, tak by mogły się w niej odbywać zajęcia i by były one jak najbardziej efektywne. Tym bardziej, że utworzona pracownia będzie wykorzystywana, nie tylko przez uczniów technikum w zawodach technik elektryk i technik usług dźwigowych po szkole podstawowej i po gimnazjum, od września 2019 roku, ale także jako ośrodek egzaminacyjny dla uczniów Garbolewskiego, dzięki czemu będą mogli zdawać egzaminy kwalifikacyjne na miejscu. Całkowity koszt powstania pracowni elektrycznej zamknął się w kwocie 35 000 złotych (z czego 25 000 zł pochodziło z środków na pomoce i wyposażenie, przyznane przez MEN z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 dla nowego zawodu technik elektryk, 1500 zł z środków Rady Rodziców, 8500 zł z środków budżetowych szkoły). Koszt pracowni byłby wyższy o 12 500 zł, gdyby nie fakt, że prace remontowe zostały w całości wykonane przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli w ramach zajęć z praktycznej nauki zawodu.

Uczniowie z technikum budownictwa z Katarzyną Durczak Kuźmińską wykonali prace tynkarskie, malarskie i położyli panele. Uczniowie z pierwszej klasy technikum elektrycznego pod kierunkiem Krzysztofa Prokockiego zajęli się pracami elektrycznymi. Krzysztof Piotrowski wraz z uczniami, odbywającymi praktyki w CKP montował ściany montażowe i stanowiska. Całość prac nadzorował Maciej Wódka. Zgodnie z jego pomysłem, w sali powstało 6 stanowisk dwuosobowych, wyposażonych w dojście prądu jedno- i trzyfazowego z odpowiednimi zabezpieczeniami. Przy każdym stanowisku jest możliwość tworzenia układów elektrycznych i elektronicznych.

Pracownia jest multimedialna, wyposażona w rzutnik, ekran i jednostkę komputerową. Zakupione zostały pomoce zgodne z zaleceniami OKE i podstawą programową technika elektryka i technika usług dźwigowych, które również będą odpowiednie do nauki podstaw elektroniki i elektrotechniki. Pracownia pomyślnie przeszła odbiór techniczny i pozytywnie została oceniona przez rzeczoznawcę. Teraz będzie czekać do września na uczniów i pierwsze zajęcia.

Tekst – M. Sz.

Zdjęcia – M. Wódka

.