Nowa Sucha. 100 tysięcy zł od Marszałka dla Gminy

0
44

7 czerwca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie budowy dróg powiatowych i gminnych z budżetu województwa mazowieckiego. Urząd Marszałkowski reprezentował wicemarszałek Wiesław Raboszczuk, a powiaty i gminy starostowie, wójtowie i skarbnicy. Dofinansowane zostały remonty, budowy lub przebudowy dróg prowadzących do gruntów rolnych. Nasza gmina uzyskała wsparcie w wysokości 100 tys. zł. na modernizację drogi w Zakrzewie. Jest to kolejny odcinek drogi w tej miejscowości, który będzie miał nawierzchnię asfaltową. Jego długość, to prawie 1,1 km. Została już wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma „DROG-BET”, która wykona nową nawierzchnię drogi za kwotę 287 536 zł. Zadanie będzie zrealizowane do końca sierpnia br..

Dziękuję Panu Marszałkowi, Zarządowi i radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego za udzielone wsparcie.

Maciej Mońka

wójt