Nowa Sucha. 28.06. sesja Rady Gminy – Raport o stanie gminy

0
29

Na sesji Rady Gminy w Nowej Suchej, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej, wójt gminy Nowa Sucha przedstawi Raport o stanie gminy, który obejmować będzie podsumowanie jego działalności w roku 2018, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

Nad przedstawionym raportem o stanie Gminy przeprowadzona będzie debata, w której oprócz radnych będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców gminy Nowa Sucha. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania wójtowi gminy.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do przewodniczącego Rady Gminy w Nowej Suchej pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy – a więc do dnia 27 czerwca 2019 r. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia.

Zgłoszenia mieszkańców gminy Nowa Sucha do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 27 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy Nowa Sucha w dniach: w poniedziałek-piątek od 7.15 do 15.00, wtorek w godz. 9.00 – 17.00 w Biurze Rady (pok. nr 14)

Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest w Urzędzie Gminy Nowa Sucha 59A, w Biurze Rady (pok. nr 14) oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Sucha.