Nowa Sucha. I sesja Rady Gminy nowej kadencji

0
38

         Nowa Sucha   14 listopada 2018 r.

          Pan/Pani

MIESZKAŃCY

Na podstawie art. 20 ust. 2, art. 29a ust 2 i art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2018 r. z poz. 994 ze zm.) w związku z art. 382 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.) oraz zgodnie z Postanowieniem Nr 434/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy w Nowej Suchej zapraszam na I inauguracyjną sesję Rady Gminy w Nowej Suchej, która odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ślubowanie radnych.
  3. Ustalenie porządku obrad.
  4. Wybór przewodniczącego Rady.
  5. Przejęcie przez przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
  6. Ślubowanie nowo wybranego wójta.
  7. Zakończenie obrad I sesji Rady.

 

wójt gminy

Maciej Mońka

 

Zawiadomienie stanowi podstawę do usprawiedliwienia nieobecności w pracy w myśl art.25 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) – ,, Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracy organów gminy”.