Nowa Sucha. INFORMACJA AZBEST

0
30

Gmina Nowa Sucha uzyskała dofinansowanie w kwocie 10.975,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Fundusz u Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie zadania Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Nowa Sucha.

otrzymane dofinansowanie azbest 10.2014

loga