Nowa Sucha. Informacja o dofinansowaniu

0
107

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na przedsięwzięcie: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Nowa Sucha” wójt gminy Nowa Sucha informuje, że Gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Nowa Sucha w 2017 r. Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Nowa Sucha w 2017 roku dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 18.652 zł.