Nowa Sucha. Informacja o dofinansowaniu

0
26

Gmina Nowa Sucha uzyskała dofinansowanie w kwocie 55.003 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wykonanie zadania pt. Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Nowa Sucha.