Nowa Sucha. Ogłoszenie o przetargu – Budowa sali gimnastycznej

0
26

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE ZADANIA PN.:
„BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KURDWANOWIE WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SZATNIOWYM”

Ogłoszenie – Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym

Załącznik nr 1 – Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Załącznik nr 2 – Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Załącznik nr 3 – Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Załącznik nr 4 – Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Załącznik nr 5 – Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Załącznik nr 6 – Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Załącznik nr 8.1 – Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Załącznik nr 8.2 – Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Załącznik nr 8.3 – Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Załącznik nr 8.4 – Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Załącznik nr 8.5 – Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Załącznik nr 8.6 – Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Załącznik nr 8.7 – Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Załącznik nr 8.8 – Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Załącznik nr 8.9 – Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Załącznik nr 8.10 – Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Załącznik nr 8.11 – Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Załącznik nr 8.12 – Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Załącznik nr 8.13 – Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Załącznik nr 8.14 – Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Załącznik nr 8.15 – Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Załącznik nr 8.16 – Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Załączniki nr 9-10 – Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Załącznik nr 11 – Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.