Nowa Sucha. Ogłoszenie o przetargu – budowa sieci wodociągowej

0
67

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sieci wodociągowej w Nowej Suchej” Ogólna długość sieci wodociągowej – 445,0 m

Budowa sieci wodociągowej w Nowej Suchej

Załączniki (8)

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wstępne

Załącznik nr 5 – Grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 – Wzór umowy

Załącznik nr 7 – Przedmiar robót

Załącznik nr 10 – Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej