Nowa Sucha. Przetarg – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

0
31

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Nowa Sucha

01_ogloszenie_o_zamowieniu 02_specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia

04_zalacznik_nr_1_opis_przedmiotu_zamowienia

05_zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy

06_zalacznik_nr_3_jednolity_europejski_dokument_zamowienia

07_zalacznik_nr_4_wzor_umowy

08_zalacznik_nr_5_umowa_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych

09_zalaczniki_nr_6_7_oswiadczenia 10_zalaczniki_nr_8_9_wykazy

11_identyfikator_postepowania 12_klucz_publiczny