Nowa Sucha. Przetarg – utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Kurdwanowie

0
14

Ogłoszenie o zamówieniu PDF  

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia PDF 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy DOC  

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy DOC 

Załącznik nr 3 – Wykaz osób DOC  

Załącznik nr 4 – Grupa kapitałowa DOC  

Załącznik nr 5 – Wzór umowy PDF 

Załącznik nr 6 – Wzór karty gwarancyjnej PDF  

Załączniki nr 7, 8 – Oświadczenia DOC  

Załącznik nr 9 – Przedmiar robót DOCX  

Załącznik nr 10 – Plan zagospodarowania działki PDF  

Załącznik nr 11 – Przekrój PDF