Nowa Sucha walczy z azbestem

0
49

2bmn6l91          I N F O R M A C J A

Gmina Nowa Sucha zamierza po raz kolejny wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji polegającej na utylizacji wyrobów zawierających azbest.  Informacja dotyczy właścicieli budynków, którzy dokonali wymiany pokryć dachowych z eternitu oraz osób, na nieruchomości, których złożony jest zdemontowany wcześniej eternit.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy, pokój nr 1 celem pobrania wniosków lub pobrania ich ze strony internetowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46/ 86 120 51 wew. 22