Nowa Sucha. Zmiany w Zarządzie Gminnej Spółki Wodnej

0
45

9 lutego br. odbyło się Walne Zebranie Gminnej Spółki Wodnej w Nowej Suchej. Zgromadzeni na zebraniu delegaci ocenili pracę zarządu spółki za rok 2018 udzielając mu jednogłośnie absolutorium. Był to wyjątkowo trudny rok dla naszej spółki, ponieważ jej prezes, Marcin Kubiak, jesienią uległ poważnemu wypadkowi i cały czas jest hospitalizowany. Był to jednocześnie czas intensywnych prac naprawczych i konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych. Pozostali członkowie zarządu: Czesław Kowalski i Michał Wieczorek bardzo odpowiedzialnie kontynuowali zaplanowane zadania doprowadzając je do ukończenia i rozliczając udzielone dofinansowania. W rezultacie odtworzono ponad 7 km rowów melioracyjnych i wykonano wiele napraw podziemnych urządzeń.

Ze względu na problemy zdrowotne prezesa spółki, delegaci zdecydowali o jego odwołaniu ze stanowiska. Do dymisji podał się również wiceprezes, Czesław Kowalski, ze względu na pełnioną funkcję radnego Rady Gminy w Nowej Suchej. Dymisja została przyjęta. Następstwem tych decyzji Walnego Zebrania była konieczność uzupełnienia składu zarządu. Delegaci wybrali na stanowisko prezesa Gminnej Spółki Wodnej w Nowej Suchej, Stefana Grefkowicza, mieszkańca wsi Antoniew, wieloletniego pracownika starostwa powiatowego w Sochaczewie. Jego zastępcą został wybrany Paweł Świątkowski, mieszkaniec wsi Borzymówka, znany w naszej społeczności z prowadzenia dużej plantacji wikliny.

Bardzo dziękuję dotychczasowemu zarządowi za odtworzenie działalności Gminnej Spółki Wodnej i ponad sześcioletnią pracę na rzecz mieszkańców naszej gminy, która znacząco zwiększyła poziom bezpieczeństwa naszych zabudowań i pól w zakresie ochrony przed podtopieniami. Dziękuję za zaangażowanie, poświęcony czas, pozyskane środki i owocną pracę.

Życzę nowemu zarządowi, aby Gminna Spółka Wodna w Nowej Suchej dalej się rozwijała służąc naszej lokalnej społeczności. Życzę wytrwałości, skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i dobrej współpracy z mieszkańcami i samorządem gminnym.

Maciej Mońka
wójt